💥 کانال😜خنده بازار 😜💥
⚡️کانالی متفاوت و متنوع⚡️
😏عجب کانال جالبی پیدا کردم😜

📢 فقط بزن رو لینک 👇 تا از خنده بترکی..😈😹

نظر ها:

بیشتر ببینید:


🔴ترفندهايي براي كاهش وزن 🔻 1. ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﮏ ﺷﺐ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﯾﮏ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﻣﺎﺳﺖ ﻭ ﮐﺪﻭﯼ ﺭﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ . ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎﯼ ﺷﮑﻢ ﻭ ﺩﻭﺭ ﺷﮑﻢ ﻋﺎﻟﯿﻪ . ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﺪ ﺑﻬﺶ ﻧﻌﻨﺎ ﯾﺎ ﺷﻮﯾﺪ ﻫﻢ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻓﻊ ﺳﺮﺩﯼ . ﻃﻌﻤﺶ ﻫﻢ ﻣﺜﻠﻪ ﻣﺎﺳﺖ ﻭ ﺧﯿﺎﺭﻩ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺷﯿﻦ . 🔻 2. ﺭﻭﺯﯼ ﺩﻭ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﭼﺎﯼ ﺳﺒﺰ ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ . ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﺗﯿﮑﻪ ﭼﻮﺏ ﺩﺍﺭﭼﯿﻦ ﻫﻢ ﺑﻨﺪﺍﺯﯾﻦ ﺗﻮﯼ ﻟﯿﻮﺍﻧﺘﻮﻥ .ﺳﻮﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﺑﺪﻥ ﺭﻭ ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺒﺮﻩ . 🔻 3. ﺻﺒﺢ ﺩﺭ ﻭﻋﺪﻩ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺷﮑﻼﺕ ﺗﻠﺦ ﺑﺎﻻﯼ %65 ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ .ﺑﺎﻋﺚ ﭼﺮﺑﯽ ﺳﻮﺯﯼ ﻣﯿﺸﻪ . 🔻 4. ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻧﺎﻫﺎﺭ ﯾﮏ ﻋﺪﺩ ﺳﯿﺐ ﺑﺎ ... مشاهده

  • 84
🔴ترفندهایی برای کاهش وزن

👇👇 ...

🔴ترفندهایی برای کاهش وزن 👇👇

  • 108
سلام
صبح زیباتون پرازشادی
الهی ...

سلام صبح زیباتون پرازشادی الهی آفتاب زندگی تون پرنور باشه الهی سفره روزی تون پربرکت باشه الهی همیشه شادی تو لحظه هاتون وعشق مهمان خونه هاتون باشه

  • 159
🔴آیامیدانید؟

📍در کشور ژاپن در یک مد ...

🔴آیامیدانید؟ 📍در کشور ژاپن در یک مدرسه ابتدایی، بگونه ای طراحی شده است که آب باران برای بازی بچه ها در وسط سالن جمع میشود. 🔑

  • 125
‎انسان هایی که اعتماد به نف ...

‎انسان هایی که اعتماد به نفس دارند ‎خودشان را با دیگران مقایسه نمی کنند ‎فقط خودشان را با بهترین کسی که ‎می توانند باشند مقایسه می کنند 🔑

  • 128
🍃به خانومتون بگویید: ای ڪ ...

🍃به خانومتون بگویید: ای ڪاش همـهٔ زن ها مثل تو بودند،تو در دنیا نمونـه ای.. 🍂بـه شوهرتان بگویید:ای ڪاش همـهٔ زن ها مثل من خوش شانس بودند و شوهری مثل من داشتند 🔑

  • 71
صبـــ☀️ـح یعنی...
عش ...

صبـــ☀️ـح یعنی... عشـــــق عشق یعنی... حس خوب زنـــــدگی🍁 زنـــدگی یعنی... زیبــاترین هدیہ خـــــدا سلام صبح زندگیتان بخیر🌹 ‌ ‌ 🌞

  • 117
میخوای متنهای بخونی باشه

و پر 

متن ...

میخوای متنهای بخونی باشه و پر متن ها و ویس های شیک ✓تیکه کتاب واسه پروفایل ✓تکست های کوتاه واسه کپشن اینستا ✓موزیکای ناب 👇❤️

  • 341

🗣درکنار غذا چه چیزهایی بخوریم؟ 🔺گوجه: افزایش هضم وجذب ویتامین های غذا🍅 🔹کاهو: کاهش پرخوری 🔻جعفری: افزایش آرامش هنگام خوردن غذاو کمک به هضم آن 💪 مشاهده

  • 99