🔴آیامیدانید؟

📍در کشور ژاپن در یک مدرسه ابتدایی، بگونه ای طراحی شده است که آب باران برای بازی بچه ها در وسط سالن جمع میشود.

🔑

نظر ها:

بیشتر ببینید:


‎انسان هایی که اعتماد به نف ...

‎انسان هایی که اعتماد به نفس دارند ‎خودشان را با دیگران مقایسه نمی کنند ‎فقط خودشان را با بهترین کسی که ‎می توانند باشند مقایسه می کنند 🔑

  • 128
🍃به خانومتون بگویید: ای ڪ ...

🍃به خانومتون بگویید: ای ڪاش همـهٔ زن ها مثل تو بودند،تو در دنیا نمونـه ای.. 🍂بـه شوهرتان بگویید:ای ڪاش همـهٔ زن ها مثل من خوش شانس بودند و شوهری مثل من داشتند 🔑

  • 71
صبـــ☀️ـح یعنی...
عش ...

صبـــ☀️ـح یعنی... عشـــــق عشق یعنی... حس خوب زنـــــدگی🍁 زنـــدگی یعنی... زیبــاترین هدیہ خـــــدا سلام صبح زندگیتان بخیر🌹 ‌ ‌ 🌞

  • 117
میخوای متنهای بخونی باشه

و پر 

متن ...

میخوای متنهای بخونی باشه و پر متن ها و ویس های شیک ✓تیکه کتاب واسه پروفایل ✓تکست های کوتاه واسه کپشن اینستا ✓موزیکای ناب 👇❤️

  • 341

🗣درکنار غذا چه چیزهایی بخوریم؟ 🔺گوجه: افزایش هضم وجذب ویتامین های غذا🍅 🔹کاهو: کاهش پرخوری 🔻جعفری: افزایش آرامش هنگام خوردن غذاو کمک به هضم آن 💪 مشاهده

  • 99
مهم نیست
چقدر شب تاریک است
خو ...

مهم نیست چقدر شب تاریک است خورشید دوباره طلوع خواهد کرد مهم نیست چقدر اندوهت عمیق است زمانی که دلت به نور خدا روشن باشد قلبت دوباره لبخند خواهد زد شبتون به خیر 🔑

  • 144

🌌داستان شب 🌙 کودکی ده ساله که دست چپش در یک حادثه رانندگی از بازو قطع شده بود،برای تعلیم فنون رزمی جودو نزد استاد این فن رفت .پدر کودک اصرار داشت او از فرزندش یک قهرمان جودو بسازد .استاد پذیرفت و به پدر کودک قول داد که یک سال بعد می تواند فرزندش را در مقام قهرمانی کل باشگاه ها ببیند. در طول شش ماه استاد فقط روی بدن سازی کودک کار کرد و در عرض این شش ... مشاهده

  • 65
✅ هرگزباموی خیس نخوابید!
👈 در ...

✅ هرگزباموی خیس نخوابید! 👈 درجه حرارت بدن درخواب زیاد میشود باموی مرطوب درجه حرارت سر نمیتواندخودرابادرجه بدن تطبیق دهد به همین علت سردردهای شدید درنیمه شب بوجودمی آید! 🌺🍃 🍃🌺

  • 65