نظر ها:

بیشتر ببینید:


۳۵ سال پیش‌در چنین روزی طی "عملیاتِ" بیت المقدس که توسط نیروهای مسلحِ ایران انجام شد خرمشهر که ۵۷۸ روز بود توسط نیرو عراق اشغال شده بود آزاد شد، از این رو امروز به روز مقاومت شهرت یافته #صبح_بخیر مشاهده

  • 38
من کنارِ تو تماشاییه ...

من کنارِ تو تماشاییه حالم...

  • 33
سالروز آزادسازى خرمشهر و صداى ...

سالروز آزادسازى خرمشهر و صداى ماندگار ناصر کاشانی گوینده ی معروف خبر آزادى خرمشهر "شنوندگان عزیز توجه فرمایید، خونین شهر، شهر خون آزاد شد."

  • 104
اگر  روباه ماده بمیرد جفت ا ...

اگر روباه ماده بمیرد جفت او تا آخر عمر خود تنها میماند، اما اگر برعکس این اتفاق بیافتد جفت ماده به سرعت یک جایگزین پیدا میکند و تنها نمیماند.

  • 169
شب بخير❤️❤️👆🏻👆🏻🎧🎧

شب بخير❤️❤️👆🏻👆🏻🎧🎧

  • 43

که قول داده ای و داده ام قوی باشیم که قول داده ای و داده ام... ولی سخت است... #سید_مهدی‌_موسوی مشاهده

  • 45
‎در خیالِ شبِ چشمانِ تو ...

‎در خیالِ شبِ چشمانِ تو ‎سرگردانم... ‎#لیلا_مقربی

  • 284