‍ ‍ ‍ 🍃🍂🍃🌺
🍂🍃
🍃
🌺
نیایش امروز 🌺 🍃 🌺

👈 در این روز زیبا برایت اینگونه دعاکردم🙏

🌺 خدایا ❣

🍃 بجز خودت به دیگری واگذارش نکن!
🌺 تویی پروردگار او !
🍃 پس قرارده بی نیازی درنفسش !
🌺 یقین دردلش !
🍃 اخلاص درکردارش !
🌺 روشنی دردیده اش!
🍃 بصیرت درقلبش !
🌺 و روزى پُر برکت در زندگیش

آمین یا رَبَّ الْعالَمین 🙏
ای پروردگار جهانیان 🙏

✨ ✨

نظر ها:

بیشتر ببینید: