قدم نورسیده مبارک😆😆

پسر است دیگر 😏

پیشاپیش روز این خل و چلا مبارک😂😂

🇯 🇴 🇮 🇳 🔰
📺

نظر ها:

بیشتر ببینید:


آهنگهای مخصوص ماشین😍

توخ ...

آهنگهای مخصوص ماشین😍 توخيابونهاي با کلاس شهرت با این آهنگها جلب توجه کن😎 درخواست انواع موزیک خارجی وترکی😍 دیوونه کن با این آهنگها💣👇

  • 144
  • 130

ورزش کردن در چه ساعتی از شبانه روز مناسبتر است و کارایی بیشتری دارد 🅾⬅️جواب: 📌 ورزش کردن در ساعات16-18 بهترین کارای را دارد و بدن از لحاظ هورمونی در بهترین سطح هوشیاری است. 📌همچنین ورزش کردن در ساعت 10تا 12 بهترین کارایی را برای چربی سوزی دارد چون قند خون در پایینترین سطح خودش است و بدن برای تامین انرژی از چربی استفاده می کند. ... مشاهده

  • 63
سرباز
خسته و زخمی از راه رسید
ز ...

سرباز خسته و زخمی از راه رسید زن از خانه رفته بود زخمی که او را در قطار و جنگل و جاده نکشته بود در خانه او را کشت! 🌹

  • 369

برای زنگ زدن به من این وقت شب خیلی دیر است برای زنگ زدن به تو این وقت صبح هنوز خیلی زود است با این ملاحظه های ابلهانه سر می کنیم. به من بگو در کدام لحظه ای عشق اسیر وقت و برنامه ی ملاحظه کاران شد؟ ترجمه ی پرویز دوایی 🌿 ... مشاهده

  • 107
  • 141
مایکل جکسون تنها اسمی است که ا ...

مایکل جکسون تنها اسمی است که از کوکاکولا شناخته شده تر است...! 💯حقایق عجیب🌍

  • 82
24 ساعت بعد از ورود دیوید بکهام، ...

24 ساعت بعد از ورود دیوید بکهام، به اینستاگرام 5/5 میلیون نفر او را فالو کردند...! 💯حقایق عجیب🌍

  • 97
🔴کانال دوم حقایق باورنکردنی🔴

ای ...

🔴کانال دوم حقایق باورنکردنی🔴 اینجا با کیفیت ترین کانال حیات وحشِ 🦁 و برای اولین بار👇 ✔️تصاویر ناب از حیوانات و دنیای وحش 👇

  • 148
  • 136