شرف الشمس چیست و خواص آن کدام است ؟

با نزدیک شدن به روز 19 فروردین ماه در این گزارش خواص دعای شرف الشمس را بخوانید👇


نظر ها:

بیشتر ببینید: