📍از مهمترین فواید گلوتامین :

💠سرعت بخشیدن به و بازسازی عضلات پس از تمرین مقابله با هورمون کورتیزول که این هورون باعث فرسایش و تحلیل عضلات می شود.

💠سیستم بدن را که بر اثر تمرینات سنگین تضعیف می گردد را تقویت می کند.

💠باعث سرعت بخشیدن به چربی های بدن می گردد.

💠به بدن کمک می کند مواد غذایی را بهتر کند.

💠و در جابه جایی های دیگر نقش اساسی ایفا می کند.

💪

نظر ها:

بیشتر ببینید: