قورباغه به کانگورو گفت:
من و تو میتوانیم بپریم.
پس اگر با هم ازدواج کنیم بچه مان می تواند از روی کوه ها یک فرسنگ بپرد، و ما می توانیم اسمش را «قورگورو» بگذاریم.

کانگورو گفت: "عزیزم" چه فکر جالبی! من با خوشحالی با تو ازدواج می کنم اما درباره ی قورگورو، بهتر است اسمش را بگذاریم «کانباغه».

هر دو بر سر «قورگورو» و «کانباغه» بحث کردند و بحث کردند.

آخرش قورباغه گفت: برای من نه «قورگورو» مهم است و نه «کانباغه». اصلا من دلم نمی خواهد با تو ازدواج کنم.

کانگورو گفت: بهتر.

قورباغه دیگر چیزی نگفت. کانگورو هم جست زد و رفت. آنها هیچ وقت ازدواج نکردند، بچه ای هم نداشتند که بتواند از کوه ها بجهد و تا یک فرسنگ بپرد. چه بد، چه حیف که نتوانستند فقط سر یک اسم توافق کنند.

این قصه ی زیبا از شل سیلور استاین مفهوم جالبی دارد.

« دستاوردهای بزرگ، قربانی اختلاف نظرهای کوچک می شود.»

آنچه ما را ویران می کند باورهای غلط و تعصباتی است که به خودمان اجازه ی دگربینی و دگرگونی آنها را نمی دهیم.

به قول نیچه: «باورهای غلط از حقایق خطرناک, ویران کننده ترند.»

نظر ها:

بیشتر ببینید:


همسر شما باید بتواند تا ...

همسر شما باید بتواند تا آخر عمر شوهر خوبی برای شما و پدر خوبی برای فرزندانتان باشد. شما باید بتونید بزرگی و ارزشمند بودن پدر را برای فرزندان بیاموزید👆 🎀 👸

  • 55
آماده سازی کاخ سفید برای بازگشت ترا ...

آماده سازی کاخ سفید برای بازگشت ترامپ از سفر حج😂

  • 92
فیس اپ احسان علیخانی 😂 ...

فیس اپ احسان علیخانی 😂

  • 285
کاش‌فقط دوستم‌بودی و باهم می‌رفتیم
گر ...

کاش‌فقط دوستم‌بودی و باهم می‌رفتیم گردو بازی می‌کردیم! کاش... می‌دونی؟ عشق یه «حماقت» بود! تنها حماقتی که تنهاترمان کرده است که گم کردیم روزهای خوش بی‌عشق را

  • 67

زن برای نشـان دادنِ مشارکت و ایجاد رابطه با شما حرف می‌زند، حرف زدنِ زیادِ او با شما، نشان دهنده این است که به شما علاقه دارد اما اگر با شما گفت‌گو نکند شما به دردسر افتاده‌اید! در واقع کارِتون ساختست 😐 ... مشاهده

  • 35
چرا تو خواب یهو میلرزیم؟

و ...

چرا تو خواب یهو میلرزیم؟ وقتی میخوابید فرکانس نفس کشیدن به سرعت ونبض کمی کاهش پیدامیکنه و عضلات آرامند مغز این تحولات رو"اعلام مرگ"تفسیر میکنه وباتکون دادن سعی میکنه نجاتتون بده

  • 61
قاچاقچی‌ها هرروز باهوش‌تر از دیر ...

قاچاقچی‌ها هرروز باهوش‌تر از دیروز! 🔹دستگیری کبوترهایی که بین عراق و کویت مواد جابجا میکردن...

  • 57