.• ڪانال اِلـــღــے اللّٰـہ •.


 ...

#سوره_توحید 🌸✨پیامبر اڪرم ص ؛ هر ڪس بعد نماز واجب سوره توحید را بخواند آرامش مےیابد ، گناهانش آمرزیده شده و حاجاتش برآورده مےگردد✨ 📚 ثواب الاعمال ۲۴۷ ڪلیڪ ڪنید↩️

 • 2
 ...

#موفقیت_حتمی 🌸✨براے امر ازدواج ، مسافرت ، تجارت یا ... قبل از شروع صد آیہ از قرآن ازهرکجا ڪہ خواستے بخوان سپس ۷ بار این ذڪر را بگو✨ 📚 مکارم الاخلاق ۲۱۱/۲ ڪلیڪ ڪنید↩️

 • 1
 ...

#دفع_امور_ناخوشایند 🌸✨امام صادق ع ؛ هر ڪس بعد از نماز صبح صد بار بگوید در آن روز براے او ناخوشایندے روے نخواهد داد✨ 📚 اصول کافی ج ۴ ڪلیڪ ڪنید↩️

 • 3
 ...

#استحکام_استخوان 🌸✨چند خاصیت مهم چغندر ؛ ⇦ شفاے همہ درد ها ⇦ افزایش خون سازے بدن ⇦ استحڪام استخوان✨ 📚 بخارالانوار ۲۸۵/۶۲ ڪلیڪ ڪنید↩️

 • 8
 ...

#رسیدن_به_آرزو_خیلی_زود ! 🌸✨هر ڪس هر روز صد مرتبہ این آیہ را بگوید بہ آرزوے خود مے رسـد زود تـر از آنـڪہ گمان ڪند✨ 📚 خواص الآیات ۱۹۳ ڪلیڪ ڪنید↩️

 • 5
 ...

#زیادی_شگفت‌آور_روزی 🌸✨هرڪس سوره هاے ↯ ⇦ ذاریات ⇦ طلاق ⇦ مزمل ⇦انشراح را هر روز بخواند روزے او زیاد مےشود و بسیار شگفت آور است✨ 📚 روح و ریحان ۸۱ ڪلیڪ ڪنید↩️

 • 5
 ...

#بسته‌شدن_زبان_بدگو 🌸✨آیہ ۵۲ سوره یس را در نشادر بخواند و بہ آتش بیندازد تا زبان خلق بر او بستہ شود✨ ✺《قالوا یٰوَیلنا من ... (تا) و صدق المرسلون ➣ 📚 زادالمعاد ۱۵۹ ڪلیڪ ڪنید↩️

 • 2
#رفع_تب

🌸✨براے رفع تـب این آیہ را
ب ...

#رفع_تب 🌸✨براے رفع تـب این آیہ را بر نـان بنویـسد و آن را بخـورد✨ 📚 تفسیر جامع ۸۶/۱ ڪلیڪ ڪنید↩️

 • 2
#طفل_بدخو

🌸✨امام صادق ع ؛
اسم《ال ...

#طفل_بدخو 🌸✨امام صادق ع ؛ اسم《المُقیت》را ۷ مرتبہ بر آب باران یا آب جارے بخوانند و بہ طفل بد خوے بنوشانند صبور و ساڪت شود و هرچہ بخواهند یاد مے گیرد✨ 📚 بحارالغرائب ۷۸ ڪلیڪ ڪنید↩️

 • 2
#گشایش

🌸✨هر ڪس این آیہ را بسیـار
بخ ...

#گشایش 🌸✨هر ڪس این آیہ را بسیـار بخواند در ڪارش گشایش ایجاد مے شـود✨ 📚 خواص الآیات ۱۷ ڪلیڪ ڪنید↩️

 • 4
 ...

#پرش_از_موانع_مشکلات 🌸✨رسول اڪرم ص؛ هرڪس مشڪلے دارد صد بار بگوید اگرآسمان ساقط شود خداوندمشڪل او را حل خواهد نمود✨ 📚 دو هزار ڪلیڪ ڪنید↩️

 • 4
 ...

#دفع_عصبانیت 🌸✨هنگام عصبانیت بر محمد و آل محمد صلوات بفرستید و این دعا را پس از صلوات بخوانید تا عصبانیت زایل گردد✨ 📚 مکارم الاخلاق ۳۵۹ ڪلیڪ ڪنید↩️

 • 7
 ...

#ثواب_آشتی_کردن 🌸✨امـام حسین ع ؛ هرگاه دو نفر با هم قهر باشند و یڪی از آنها برای آشتی پیشقدم شود آن شخـص زودتر از دیگرے وارد بهشت مےگردد✨ ڪلیڪ ڪنید↩️

 • 9
#وسعت_رزق

🌸✨هر ڪس در نیمہ شب
این ...

#وسعت_رزق 🌸✨هر ڪس در نیمہ شب این ذڪر شریف را هزار مرتبه بگوید موجب وسعت رزق و روزے خواهد شد✨ 📚 هزار و یک ختم ۱۷۳ ڪلیڪ ڪنید↩️

 • 8
🌸✨پیامبر اکرم ص؛
در هفته اول عروسی عرو ...

🌸✨پیامبر اکرم ص؛ در هفته اول عروسی عروس را از خوردن شیر سرکه خربزه و سیب ترش نگاه دار، زیرا رحم زن سرد است و اگر این غذاها را بخورد موجب نازائی می‌شود✨ 📚طب‌النبـی ڪلیڪ ڪنید↩️

 • 2
#دفع_بلا

🌸✨امام صادق ع؛
هرڪس س ...

#دفع_بلا 🌸✨امام صادق ع؛ هرڪس سوره نحل را ماهے یڪبار بخواند از بدهکارےدر امان باشد و ۷۰ نوع بلا از او برطرف شود ڪہ آسانترین آن‌ها دیوانگے و جذام باشد✨ 📚 مکارم الاخلاق ۲۱۲ ڪلیڪ ڪنید↩️

 • 2
#موفقیت

🌸✨برای موفقیت در ڪارے ...

#موفقیت 🌸✨برای موفقیت در ڪارے قبل از شروع این ذڪر را بخوان✨ حسبی الله توکلت علی الله اَللهم انی اسئلک خیر اُموری کلها وَاَعوذُ بُکَ مُن خزیِ الدنیا وعذاب الاِخرة ڪلیڪ ڪنید↩️

 • 2
#ثواب_فراوان

🖊 هرکس این نما ...

#ثواب_فراوان 🖊 هرکس این نماز را روز دوشنبه بخواند ثواب ده حج و ۱۰ عمره ببرد . دو رکعتست ؛ در هر رکعت بعد از حمد یک ↯ آیة‌الکرسی توحید فلق و ناس بعد از سلام ۱۰ استغفار مطالب مشابہ ↩️

 • 2
 ...

#کوتاه‌کردن_ناخن 🌸✨پیامبر اڪرم ص؛ ڪوتاه ڪردن ناخن ها ، مانع بروز درد بزرگ مے شود و روزے را سرشار مے سازد✨ 📚 کافی ۴۹۰/۶ ڪلیڪ ڪنید↩️

 • 6
#خوشبخت_شدن

🌸✨جهت خوشبخت شدن و
رسی ...

#خوشبخت_شدن 🌸✨جهت خوشبخت شدن و رسیدن به سعـادت این دعـا هر روز خوانده شود✨ 📚 دروالکلم وعبدالله فقینی ڪلیڪ ڪنید↩️

 • 6
#رفع_افسردگی

🌸✨ جهت رفع افسردگ ...

#رفع_افسردگی 🌸✨ جهت رفع افسردگے و انزوا و گوشہ گیرے ده بار قبل از طلوع و غروب بخواند✨ 📚 ناگفته‌ها ۱۸۴ ڪلیڪ ڪنید↩️

 • 5
 ...

#بی‌نیاز_شدن 🌸✨امام رضا ع؛ هر ڪہ روزانہ ۹۰ مرتبہ ذڪر 《الملک》 را بگوید از مردم بےنیاز شده و دولت دنیا و آخرت یابد✨ 📚 ختوم و اذکار ۱ / ۱۰۷ ڪلیڪ ڪنید↩️

 • 4
#تقویت_چشم

🌸✨مرحوم نائینی ؛
خواندن《س ...

#تقویت_چشم 🌸✨مرحوم نائینی ؛ خواندن《سوره منافقون》برای هر حاجتی نافع است بخصوص برای چشم باعث شفا است✨ 📚 گوهر شب چراغ ڪلیڪ ڪنید↩️

 • 8
 ...

#شفای_میگرن_و_سردرد 🌸✨حضرت امیر ؏ ؛ آیه شریفه (( لو انزلنا هذا ... ➣ تا آخر سوره حشر دوای سردرد و میگرن می‌باشد✨ 📚 رهنمای گرفتاران ۱۵۷ ڪلیڪ ڪنید↩️

 • 7
#رفع_کندذهنی

🌸✨اگر کسی دچار کندذهنی ...

#رفع_کندذهنی 🌸✨اگر کسی دچار کندذهنی باشد و همه چیز را فراموش کند و یاد نگیرد این اسم را تا ۴۰ روزی روزی ۲۱ بار بخواند ، هر چه بخواند فورا یاد گیرد✨ 📚 رهنمای گرفتاران ۲۰۹ ڪلیڪ ڪنید↩️

 • 3
#ازدواج

🌸✨ می‌خوای ازدواج کنی؟ツ
زیاد ...

#ازدواج 🌸✨ می‌خوای ازدواج کنی؟ツ زیاد بگـو↯ «رَبِّ لا تَذَرْنی‏ فَرْداً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوارِثینَ»✨ ڪلیڪ ڪنید↩️

 • 9
 ...

#الفت_میان_زوجین 🌸✨امام رضا ؏ ؛ جهت الفت میان زوجین اسم 《الودود》را ۱۰۰۱ مرتبه بر چیزی شیرین بخوانند و بر هر دو دهند ان‌شاءالله الفت ایجاد شود✨ 📚 خواص اسماء الحسنی ۱۶۹ ڪلیڪ ڪنید↩️

 • 4
#بدانیم

🌸✨امام صادق ؏ ؛
پیر ک ...

#بدانیم 🌸✨امام صادق ؏ ؛ پیر کهن سال و کسی که پا به سن نهاده حتما باید با شکم پر بخوابد این سبب خواب آرام تر و بوی خوش دهان است✨ 📚 من لایحضره الفقیه ڪلیڪ ڪنید↩️

 • 6
#خواص_ترنج

🌸✨ پیامبر اکرم ...

#خواص_ترنج 🌸✨ پیامبر اکرم ص ؛ بر شما باد خوردن ترنج چرا که دل را نورانی می‌کند و بر توان مغز می‌افزاید✨ 📚 طب النبی ۸ ڪلیڪ ڪنید↩️

 • 11
 ...

#کسب_روزی_آسان 🌸✨برای کسب روزی آسان و گشایش کارها هر روز این آیه شریفه را ۳۵۰ بار بخواند که از مجربات است✨ 📚 رهنمای گرفتاران ۳۰۳ ڪلیڪ ڪنید↩️

 • 10
#پیدا_شدن_گمشده

🌸✨ گفتن ۳۱۹ مرتبه ذ ...

#پیدا_شدن_گمشده 🌸✨ گفتن ۳۱۹ مرتبه ذکر شریف 《یا شَهید》برای خبر دار شدن از گمشده نافع است ✨ 📚 گل های ارغوان ۱۵/۱ ڪلیڪ ڪنید↩️

 • 9
 ...

#رسیدن_به_مقامات_عالی 🌸✨مداومت بر اسم《 الملک》 در هر شبانه روز ۹۰۰۰ بار شخص را به مقامات بالا می‌رساند✨ 📚 ختوم و اذکار ۱۰۷/۱ ڪلیڪ ڪنید↩️

 • 12
 ...

#تسکین_دردهای_جسمی 🌸✨ جهت رفع و تسکین دردهای بدن این آیات را بنویسد و بشوید و بخورد و با خود داشته باشد✨ 📚 درمان با قرآن ۱۰۰ ڪلیڪ ڪنید↩️

 • 9
#بدانیم

🌸✨امام علی ؏ ؛
گوشتِ گاو ، د ...

#بدانیم 🌸✨امام علی ؏ ؛ گوشتِ گاو ، درد و بیماری شیرش ، دارو و روغنش درمان است✨ 📚 خصال ۶۳۷ ڪلیڪ ڪنید↩️

 • 10
 ...

#گشایش_کارهای_بسته_شده 🌸✨برای گشایش کارها و دولت این آیه را ۳۵۰ مرتبه بخواند که از مجربات است✨ 🔰 برگرفته از آیات ۷۳ و ۷۴ سوره آل عمران 📚 درمان با قرآن ۱۰۲ ڪلیڪ ڪنید↩️

 • 8
 ...

#اجابت_فوری_حاجت 🌸✨ هر ڪس《یا خالق》را ۵۱۱۰ مرتبه بخواند و از خداوند چیزی را طلب کند دعایش فورا مستجاب می شود✨ 📚 معراج الذاکرین ۱۷۶ ڪلیڪ ڪنید↩️

 • 11
 ...

#عزیز‌شدن_وست_رزق 🌸✨هر کس روزی ۱۵ مرتبه بخواند عزیز باشد و فراخ‌روزی و صاحب جاه و جلال گردد✨ 📚 درمان با قرآن ۱۰۲ ڪلیڪ ڪنید↩️

 • 7
#درجه_پیغمبران

🌸✨ هرڪس روز شنبه
ای ...

#درجه_پیغمبران 🌸✨ هرڪس روز شنبه این نماز را بخواند خدا او را در درجه پیغمبران صالحین و شهدا قرار دهد [ ۴ رڪعت و در هر رڪعت حمد ، توحید ، آیة‌الکرسے ] 📚 مفاتیح الجنان مطالب مشابہ↩️

 • 3
#رونق_کسب

🌸✨هر کس با ایمان سوره م ...

#رونق_کسب 🌸✨هر کس با ایمان سوره مؤمن را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن و با وضو بنویسد و بر دیوار مغازه آویزان کند کسبش زیاد شود✨ 📚 خواص آیات قرآن کریم ۱۴۴ ڪلیڪ ڪنید↩️

 • 3
#اهمیت_شام 

🌸✨پیا ...

#اهمیت_شام 🌸✨پیامبر اکرم ص ؛ خوردن شام را ترک نکنید هرچند به اندازه مشتی خرما باشد زیرا ترک کردن شام انسان را پیر می‌کند✨ 📚 سنن ابن‌ماجه ۱۱۳/۲ ڪلیڪ ڪنید↩️

 • 11
 ...

#فراموش_کردن_عشق 🌸✨جهت فراموشی كسی كه وصالش ممكن نمی‌شود كف دست خود بنويسد و ناشتا آن را مزه کند عشق زايل شود✨ د ر كـ مـ و س بـ ط يـ مـ و س 📚 كنوز الاسرار الخفيه ۱۸۱/۲ ڪلیڪ ڪنید↩️

 • 4
 ...

#دفع_وسوسه_شیطان 🌸✨جهت دفع وسوسه شیطان این دعا را بخواند✨ 📚 المجتبی، ص ۱۹ ڪلیڪ ڪنید↩️

 • 4
 ...

#رفع_هر_نوع_بیماری 🌸✨ علامه حسن‌زاده آملی؛ ذکر《یا طبیب》برای شفای بیماران و رهایی از دردها بسیار نافع است✨ 📚 دعا و ادعیه ڪلیڪ ڪنید↩️

 • 9
#رفع_غم

🌸✨پیامبر اکرم ﷺ ؛
هر که ...

#رفع_غم 🌸✨پیامبر اکرم ﷺ ؛ هر که این دعا را بخواند خداوند غم و اندوه او را می برد و به شادی تبدیل میکند✨ 📚 بحارالانوار ۱۹۳/۹۲ ڪلیڪ ڪنید↩️

 • 10
 ...

#اجابت_۱۰_روزه_حاجت 🌸✨هر کس سوره حمد و دو آیه ۱۵۴ آل عمران و ۲۹ فتح را تا ده روز و هر روز ۱۱ بار بخواند حاجتش به زودی برآید✨ 📚 درمان با قرآن ۱۹ ڪلیڪ ڪنید↩️

 • 9
 ...

#دفع_ترس_و_اضطرار 🌸✨امام صادق ع ؛ در شگفتم از کسی که ترس به او غلبه کرده چگونه پناه نمی‌برد به ذکر: ✺《حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَکیل》✺ 📚 روح و ریحان ص ۹۱ ڪلیـڪ ڪنید↩️

 • 4
#کنترل_خشم

🌸✨در برخی روايات آم ...

#کنترل_خشم 🌸✨در برخی روايات آمده هنگامى كه عصبانى مى‌شويد «اَعُوْذُبِاللّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيْمِ» بگوئيد✨ 📚 اخلاق در قرآن ۳/۳۹۴ ڪلیڪ ڪنید↩️

 • 9
#گشایش_بخت

🌸✨مرحوم کاشانی ؛
برای گشا ...

#گشایش_بخت 🌸✨مرحوم کاشانی ؛ برای گشایش بخت دختران دو رکعت نماز بخواند و بعد از سلام رو به قبله ۱۰۰ بار بگوید 《یا لَطیف》مجرب است✨ 📚 معراج الذاکرین ۱۸۳ ڪلیڪ ڪنید↩️

 • 9
#خوشبخت_کیست

🌸✨ پیامبر اکرم ص ...

#خوشبخت_کیست 🌸✨ پیامبر اکرم ص ؛ خوشبخت کسی است که↯ ✨۱/ اسلام را پذیرفته ✨۲/ به قدر معاش خود در آمد دارد ✨۳/ قوای بدنش نیرومند استシ 📚 بحارالانوار ۶۷/۷۲ ڪلیڪ ڪنید↩️

 • 8
#رغبت_به_مدرسه ✏️ʘ͜͡ʘ

🖊 ...

#رغبت_به_مدرسه ✏️ʘ͜͡ʘ 🖊 هرکس پنجشنبه ۳۰۰ بار بخش اول آیه ۱۰ سوره فاطر را خوانَد تحصیل برش آسان شود و رغبتش بمطالعه افزایش بیابد ✺ به نیابت هم قبول است ✺ 📚 جامع الفوائد ڪلیڪ ↩️

 • 3
#سوره_دخان

🌸✨ثواب قرائت سوره دخان ...

#سوره_دخان 🌸✨ثواب قرائت سوره دخان در شب جمعه ‌‌⇦ حق تعالی گناهانش را بیامرزد ⇦ هفتاد هزار فرشته برایش استغفار کند✨ 📚 تفسیر نمونه ۱۴۴/۲۱ ڪلیڪ ڪنید↩️

 • 10
 ...

#گشایش_در_امور 🌸✨هر کس در عصر پنجشنبه 《سوره مبارکه نصر》 را ۴۱ مرتبه بخواند از عالم غیب فتح و گشایشی برای او خواهد آمد بطوری که متحیر شود✨ 📚 ختومات مقدم ڪلیڪ ڪنید↩️

 • 3
#بدترین_پدران

🌸✨ امام باقر ؏ ؛
ب ...

#بدترین_پدران 🌸✨ امام باقر ؏ ؛ بدترین پدران کسانی هستند که در نیکی به فرزندان خود افراط می‌کنند و آنان را بیش از حد مصلحت مورد محبت خود قرار می‌دهند✨ 📚 تاریخ یعقوبی ۳/۵۳ ڪلیڪ ڪنید↩️

 • 4
#بی_نیازی

🌸✨ بعد از نمازهای یوم ...

#بی_نیازی 🌸✨ بعد از نمازهای یومیه سجده رود و یک نفس ۱۴ بار بگوید 《یا وهاب یا ذا الطول》 سپس دعای بالا را بخواند محتاج افراد پَست نخواهد شد✨ 📚 گل‌های ارغوان ۱/۱۶۹ ڪلیڪ ڪنید↩️

 • 3
#دفع_بلا

🌸✨جناب سلمان ؛
روی شم ...

#دفع_بلا 🌸✨جناب سلمان ؛ روی شمشیر مولا علی ۱۱ کلمه دیدم هر که بخواند خودش و خاندانش در امنیت الهی بوده و همیشه در سفر و حضر و در خواب و بیداری از بلایا محفوظند✨ 📚 بحار ۸۳/۱۹۲ ↩️

 • 4
#عافیت

🌸✨امام صادق ؏ ؛
اگر به مرضی م ...

#عافیت 🌸✨امام صادق ؏ ؛ اگر به مرضی مبتلا شدی ۷ بار حمد را (خالصانه) در گریبان بخوان که عافیت یابی اگر نشد ۷۰ بار بخوان من عافیت را تضمین می‌کنم✨ 📚 امالی طوسی ۲۹۰ ڪلیڪ ڪنید↩️

 • 3
 ...

#فضیلت_بوسیدن_فرزند 🌸✨پیامبر اکرم ص ؛ فرزندانتان را زیاد ببوسید به راستی که برای هر بوسه شما در بهشت درجه‌ای است که مسافتش ۵۰۰ سال است✨ 📚 روضه الواعظين ۲۶۹/۲ ڪلیڪ ڪنید↩️

 • 3
#توانگری_و_ادای_قرض 

🌸✨هر کس مقرو ...

#توانگری_و_ادای_قرض 🌸✨هر کس مقروض و بدهکار باشد در وقت خوابیدن به ذکر شریف 《المانـع》مشغول شود و زیاد بگوید قرضش ادا می‌گردد✨ 📚 مصباح کفعمی ڪلیڪ ڪنید↩️

 • 10
#رفع_غم

🌸✨ جهت رفع غم ذکر یونسیه
ر ...

#رفع_غم 🌸✨ جهت رفع غم ذکر یونسیه را ۷۳۰ مرتبه بخواند مجرب است↯  لا إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ✨ 📚 صحیفه مهدیه ڪلیڪ ڪنید↩️

 • 11
 ...

#اجابت_حاجت_در_سه_روز 🌸✨هر کس جهت برآورده شدن حوائج سه روز متوالی هر روز ۱۰۰ بار این دعا را بخواند البته (قطعا) مرادش حاصل خواهد شد ان‌شاءالله✨ 📚 جواهر مکنونه ۲۶۱ ڪلیڪ ڪنید↩️

 • 3
 ...

#دفع_عصبانیت 🌸✨خواندن آیه ۱۳ سوره انعام جهت تسکین خشم و غضب بسیار مفید است. وقتی از خود یا دیگری این صفات را مشاهده کردید بسیار بخوانید رفع می‌شود✨ 📚خواص الآیات ۵۴ ڪلیڪ ڪنید↩️

 • 4
 ...

#خواص_بادمجان 🌸✨امام رضا ؏ ؛ بادمجان در هنگام سرما، گرم و در هنگام گرما، سرد است در همه اوقات معتدل و در هر حال خوب است✨ 📚 طب الائمة ۱۳۹ ڪلیڪ ڪنید↩️

 • 6
 ...

#رژیم_لاغری_امام_رضا ツ 🌸✨ دستوراتی از امام رضا ؏ جهت لاغری↯ ✨۱/کاهش شام ✨۲/مصرف دارچین، زنجبیل و میوه ✨۳/مصرف نان جو بجای نان گندم ✨۴/هر روز حمام کردن ڪلیڪ ڪنید↩️

 • 7
#آمرزش

✍ هرڪس این نماز را روز
چ ...

#آمرزش ✍ هرڪس این نماز را روز چهارشنبه خوانَد منادی از عرش ندا کند هرچه کرده‌اے خدا آمرزد ۱۲ رکعتست؛ در هر رکعت بعد از حمد توحید ناس فلق هر کدام ۳ بار 📚 نزهة الزاهد ۲۷۰ مطالب مشابہ ↩️

 • 2
 ...

#افزایش_حافظه_و_تمرکز 🌸✨ جناب سیاح ؛ جهت تقویت حافظه بخواند مجرب است↯ رَبِّ هَبْ لِی حُکْمَاً وَ الْحِقْنِی بِالصّالِحین✨ 📚 کشکول سیاح ۲۱/۴ ڪلیڪ ڪنید↩️

 • 13
#شفای_هر_درد

🌸✨ این دعا برای ...

#شفای_هر_درد 🌸✨ این دعا برای هر درد و مرضی که در بدن است مجرب است هر کس بر این دعا مداومت کند هرگز درد و مرضی به او اصابت نکند✨ 📚 منهاج العارفین ۲۳۶ ڪلیڪ ڪنید↩️

 • 8
#ایمنی_از_ترس

🌸✨ پیامبر ص ؛
سور ...

#ایمنی_از_ترس 🌸✨ پیامبر ص ؛ سوره سبأ را بنویسد و بر خود آویزد تا هیچ جنبنده مزاحمی به او نزدیک نشود و اگر بشوید و بنوشد و بر خود پاشد ترسش می‌ریزد✨ 📚 تفسیرالبرهان ۴/۵۰۴ ڪلیڪ ڪنید↩️

 • 5
#بـدانیم

🌸✨امام علی ؏ ؛
خوردن گ ...

#بـدانیم 🌸✨امام علی ؏ ؛ خوردن گردو در گرمای شدید حرارت بدن را برمی‌انگیزد و زخم‌های تن را تحریک می‌کند اما خوردنش در زمستان سودمند است✨ 📚 کافی ۶/۳۴۰ ڪلیڪ ڪنید↩️

 • 9
 ...

#جهت_رهایی_از_وسواس 🌸✨هر روز ۱۷۰ بار 《یا قــدوس》گفتـه شـود و مداومت نماید تا از وسواس خلاصی یابد✨ 📚 خزینة الاسرار و کشف الاخفاء ۲۳۶ ڪلیڪ ڪنید↩️

 • 10
 ...

#خواص_انگشتر_عقیق 🌸✨ امام علی ؏ ؛ انگشتر عقیق در دست کنید که مایه برکت برای شما قرار داده شده است تا از بلاها و حوادث ایمن باشید✨ 📚 مکارم الاخلاق ۸۸ ڪلیڪ ڪنید↩️

 • 9
#عدم_درج_گناه

✍ پیامبر ص ؛ ...

#عدم_درج_گناه ✍ پیامبر ص ؛ هرڪس این نماز را عصر سه‌شنبه بخواند ۷۰ روز هیچ گناهے برایش ننویسند.۲۰ رکعتست ؛ در هر رک بعد از حمد ↯ ۳ آیةالکرسے و ۱ توحید 📚 نزهة الزاهد ۲۶۶ مطالب مشابہ↩️

 • 2
#غلبه_بر_دشمن

🌸✨هر کس در روز سه‌شنب ...

#غلبه_بر_دشمن 🌸✨هر کس در روز سه‌شنبه یا چهارشنبه سوره فیل را بخواند و ۹۸ بار به جانب دشمن بدمد دشمنش هلاک شود✨ 📚 ختومات مقدم ۲۲۳ ڪلیڪ ڪنید↩️

 • 14
#اجابت_حاجت

🌸✨هر مومنی که امری ب ...

#اجابت_حاجت 🌸✨هر مومنی که امری بر او دشوار گردد به صحرا رود و این دعا را ۷۰ بار بخواند یاری حضرت صاحب الزمان عج به او می رسد✨ 📚 منتخب الختوم ۱۹۶ ڪلیڪ ڪنید↩️

 • 8
#پسر_دار_شدن

🌸✨ اگر《حمـــد》و ...

#پسر_دار_شدن 🌸✨ اگر《حمـــد》و 《معذوتین⇜ ناس و فلق》 را با تربت مقدسه بنویسند و زن و مرد از آن آب بخورند زن به پسر آبستن شود✨ 📚 گنج‌های معنوی ڪلیڪ ڪنید↩️

 • 11
 ...

#رفع_مشکلات_زندگی 🌸✨پیامبر اڪرم ص ؛ هر ڪس شـدت و سختی به او وارد شده سی هزار بار بگوید خداوند متعال او را از سختے نجات خواهد داد✨ 📚 منتخب حسنی ۱۲۲۶ ڪلیڪ ڪنید↩️

 • 4