💯️ پـآتـــــــــــوق ☕️


راجع به نه میلیارد دلار گم شدن عر ...

راجع به نه میلیارد دلار گم شدن عرض کنم کل برج خلیفه و متعلقات اطرافش ۱/۲میلیارد دلار هزینه شده براش یعنی به تعداد هزینه ی ساخت هفت تا و نصفی برج خلیفه توی یک روز توی ایران غیب میشه!!! ⛱ ☕️|™

 • 66

‏۹ میلیارد دلار ارز دولتی گم شده! از همون ارز آقای جهانگیری که دادن باهاش کالا وارد کنن، آره آره همون ارزی که قرار بود باهاش دارو وارد کنن البته کلا ۱۱ میلیارد اختصاص داده شده بود که ۹ میلیاردش رو لک‌لک‌ها بردن کانادا و استرالیا فکر کنم ارزش پولمون خیلی زیاده هی با دزدی هزاران میلیارد از اسکناسا تبدیل ب ارز میشه میره از کشور...ارزشش باز میاد پایینتر ... مشاهده

 • 46

🔴خیلی قشنگه ﻧﺎﺻﺮﺍﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎﻩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﺍﺯ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺑﺎ ﮐﺎﻟﺴﮑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺍﺯ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﮐﻬﻨﻪ ﻋﺒﻮﺭ ﻣﯽﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ ﺫﻏﺎﻝ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﺍﻓﺘﺎﺩ. ﻣﺮﺩ ﺫﻏﺎﻝ ﻓﺮﻭﺵ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺷﻠﻮﺍﺭﮎ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺟﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﺫﻏﺎﻝ ﺍﺯ ﺧﺎﮐﻪ ﺫﻏﺎﻝﻫﺎ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﺩ ﺫﻏﺎﻝ ﺑﺎ ﺑﺪﻥ ﻋﺮﻕ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻋﺮﯾﺎﻥ ﺍﻭ ﻣﻨﻈﺮﻩ ﻭﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﺭﺍ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻧﺎﺻﺮﺍﻟﺪﯾﻦﺷﺎﻩ ﺳﺮﺵ ﺭﺍ ﺍﺯ ﮐﺎﻟﺴﮑﻪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﺫﻏﺎﻝﻓﺮﻭﺵ ﺭﺍ ﺻﺪﺍ ﮐﺮﺩ. ﺫﻏﺎﻝ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺪﻭ ﺁﻣﺪ ﺟﻠﻮ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﺑﻠﻪ ﻗﺮﺑﺎﻥ. ﻧﺎﺻﺮﺍﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎﻩ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯼ ﺍﻭ ﮔﻔﺖ: ﺟﻨﻬﻢ ﺑﻮﺩﻩﺍﯼ؟ ﺫﻏﺎﻝ ﻓﺮﻭﺵ ﺯﺭﻧﮓ ﮔﻔﺖ: ﺑﻠﻪ ﻗﺮﺑﺎﻥ ﺷﺎﻩ ﺍﺯ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺫﻏﺎﻝﻓﺮﻭﺵ ﺧﻮﺷﺶ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ... مشاهده

 • 45

مشهديه میبینه مردم تو میدون جمع شدن.😳 از پلیسه میپرسه:يره موگوم بری چی مردم اينجه لوكه رفتن؟!! پلیسه میگه:مشهدی هایی که لهجه دارن رو اعدام میکنن!!😐 مشهديه میگه:😳😳 اوه مای گاد واسه چی گلم. . .؟؟؟!!!😂😂 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌⛱ ☕️|™ ... مشاهده

 • 68

روباهي داشت به حيوونا دروغ ميگفت، ميگفت من گاهي گرگ ميخورم، گاهي پلنگ ميخورم، گاهي شير ميخورم... روشو برگردوند ديد شير پشت سرش ايستاده،گفت : البته گاهي هم گوه ميخورم. 😂😂😂 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌⛱ ☕️|™ ... مشاهده

 • 32

‏فردا که رفتید مرغ فروشی ، اگه یارو گفت مرغ کیلو 12 هزار تومن بزنید تو دهنش و بگید رئیس جمهور گفته کالاهای اساسی تا فروردین گرون نمیشه البته اینکه فروشنده چه برخوردی باهات میکنه دیگه با خودت بزرگوار 😌😂 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌⛱ ☕️|™ ... مشاهده

 • 36

پسره به دوس دخترش میگه: میخوای باهم ماشین آتش نشانی بازی کنیم دختر :چجوریه بازیش؟ پسر :من انگشتامو از پایین به بالا روی پاهات حرکت میدم بعدش تو هرجا خواستی توقف کنم میگی چراغ قرمز🚦 بعد از چند سانیه دختره میگه چراغ قرمز🚧 پسر:خفه شو ماشین آتش نشانی واسه چراغ قرمز توقف نمیکنه😒😂 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌⛱ ☕️|™ ... مشاهده

 • 55

‏دیروز یک خرید آنلاین کردم؛ تا الان چهار بار موقعیت مکانی ش رو چک کردم ببینم کجاست دیگه کالائه پیام داد عزیزم داریم می ریم تو تونل آنتن نداریم وحشت نکن😂 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌⛱ ☕️|™ مشاهده

 • 0

ﺗﻮﯼ ﻫﻤﺎﯾﺶ همسرداری، ﺳﺨﻨﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎﯼ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻫﻤﻮﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮﺍﺷﻮﻥ ﺑﺎ SMS ﺑﮕﻦ " ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ " ﻭ ﺑﻌﺪ ﺟﻮﺍﺑﻬﺎﯼ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺭﻭ ﺑﻠﻨﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺨﻮﻧﻦ : ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩﯼ ﺍﺯ ﺟﻮﺍﺑﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ : ۱ . ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻮﺩﯼ؟ ! ۲ . ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭﺕ ﻧﻤﯿﺸﻢ؟ ۳ . ﺑﺎﺯ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺭﻭ ﮐﺠﺎ ﮐﻮﺑﻮﻧﺪﯼ؟ ۴ . ﭼﻘﺪﺭ ﭘﻮﻝ ﻻﺯﻡ ﺩﺍﺭﯼ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺮﻭ ۵ . ﭼﯿﻪ ﺑﺎﺯ ﺍﻣﺸﺐ ﻣﺎﻣﺎﻧﺖ ﺍﯾﻨﺎ ﺩﻋﻮﺗﻦ ﺧﻮﻧﻤﻮﻥ؟ ۶ . ﯾﻪ ﺭﺍﺳﺖ ﺑﺮﻭ ﺳﺮ ﺍﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ ۷ . ﯾﺎ ﺧﺪﺍ ﺑﺎﺯ ﭼﻪ ﺩﺳﺘﻪ ﮔﻠﯽ ﺑﻪ ﺁﺏ ﺩﺍﺩﯼ؟ ۸ . ﺷﻤﺎ؟ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ ﻫﻼﮎ ﺍﯾﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۸ﺷﺪﻡ ﮐﻪ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﻋﺎﺷﻖ خانمشه😂😂 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ... مشاهده

 • 57
باز از فردا تو اینستا همه ...

باز از فردا تو اینستا همه پشماشون رو نشون میدن به هم 😐 ‌‌‌‌‌‌‌⛱ ☕️|™

 • 51

‏به بابام گفتم اساعه ادب نشه میخوام مستقل شم ‏گفت این جمله که گفتی روی کاغذ برام بدون غلط بنویس بعدش برو هرگهی میخوای بخور ‏دیدم سخته رفتم خوابیدم 😴😆 ‌‌‌‌‌‌‌⛱ ☕️|™ مشاهده

 • 42

یه جوری تو اخبارایران میگن تحریم ها هیچ تاثیری روی ما نداشت 🤨 یاد بچگیامون میافتم که کتک میخوردیم میگفتیم اصلنم درد نداشت!😐😂 ⛱ ☕️|™ مشاهده

 • 58

ولی کاش لااقل پادگانای دخترا و پسرارو از هم جدا کنن, وگرنه پسرا برای جلب توجه با تانک تک چرخ میزنن😂😂😂 ⛱ ☕️|™ مشاهده

 • 71

‏احترام گذاشتیم،فکرکردند نمیفهمیم ‏توجه کردیم،خیال کردند گدای محبتیم ‏وای بحال این مردم ‏نه احترام سرشان میشود نه توجه ‏کناراین مردم شادنمیشوی ‏فقط ‏تنهایی رابیشتر حس میکنی. ‏ ⁧ #حسین_پناهی ⁩ ‌ ‌ ⛱ ☕️|™ ... مشاهده

 • 55
ازمسئولین خواهش میکنم
به جای ...

ازمسئولین خواهش میکنم به جای سیستم بانکداری اسلامی از سیستم بانکداری غیر اسلامی استفاده کنن احتمالا تمام این اختلاسا و دزدی ها جلوش گرفته میشه #فامیل_دور ‌ ‌ ⛱ ☕️|™

 • 60

الان شنیدم یکی از آشناها عروسی دخترشو تو قبرس گرفته ، واسه همه مهمونا هم خودش پرواز رزرو کرده برن تو مراسم شرکت کنن . اونوقت من تو عروسی دایی کوچیکه م سر دیس جوجه دعوا شد ، مادر عروس یجوری کوبید تو دهن خاله م که بنده خدا تا دو سال فقط میتونست رشته هورت بکشه بالا😐 ‌ ‌ ⛱ ☕️|™ ... مشاهده

 • 33

افسر داشته امتحان رانندگي ميگرفته. از غضنفر ميپرسه: اگه يه نفر وسط خيابون بود، بوق ميزني يا چراغ؟ غضنفر ميگه: برف پاك كن جناب سروان! افسر تعجب میکنه، ميپرسه: يعني چي؟ یارو ميگه: جناب سروان، يعني يا برو اين طرف يا برو اون طرف 😂😂😂😂✋ ‌ ‌ ⛱ ☕️|™ ... مشاهده

 • 54

‏الان تو روزنامه دیدم نوشته یه سری کلاسهای آشنایی با حیوانات واسه بچه کوچیکا گذاشتن که اگه از حیوونی میترسن ، ترسشون بریزه و رفتار صحیح رو آموزش ببینن . اونوقت من بچگی از مارمولک میترسیدم ، یک شب بابام یدونه آورد جلو صورتم ، گفت یا با دست میگیریش یا میندازمش تو لباست تا صبح اونجا بمونه ‌ ‌ ⛱ ☕️|™ ... مشاهده

 • 15

‏کشور دوست و همسایه عراق.برادرانِ دینی. ‏۸ سال جنگ و خسارت و تجاوز و ویرانی. ‏بعد از جنگ هم ۹۷ میلیارد دلار غرامتی ک قرار بود عراق بده بخشیده شد. ‏تو کشور سازمانی بنام ستاد بازسازی عتبات عالیات تاسیس شد و سالانه میلیونها دلار از جیب مردم به عراق. ‏امروز عراق هم ایرانو تحریم کرد...👍 ‌ ‌ ⛱ ☕️|™ ... مشاهده

 • 21

‏تو سریال‌های خارجی دختر پسره همش رو همن، دختره اصلا حامله نمیشه‌. بعد تو سریال‌های ایرانی از هم جدا میخوابن صبح آزمایش میدن زنه بارداره. این است اسپرم و تخمکِ آریایی (((: ‌ ‌ ⛱ ☕️|™ مشاهده

 • 13

عشقم نفسم عاشقتم دلم برات تنگ شده ❌پیام ارسال نشد عزیزم نگرانت شدم کجایی ❌پیام ارسال نشد همه کسم چرا جواب نمیدی ❌پیام ارسال نشد ای خاکه عالم تو سرت که هیچوقت در دسترس نیستی ✔پیام ارسال شد😐😑😱😂 ‌ ‌ ⛱ ☕️|™ ... مشاهده

 • 16
تبلیغ قرص ویاگرا روی اتوبوس🙄
ا ...

تبلیغ قرص ویاگرا روی اتوبوس🙄 از نقد و بررسی این تبلیغ معذوریم اما خیلی خوب از امکانات برای انتقال پیام استفاده کرده!😜 ‌ ‌ ⛱ ☕️|™

 • 41

شیخی در جمع زنان از حجاب سخنرانی می کرد.زنی گفت: من در منزل هم با چادر هستم. شیخ گفت: آفرین بر شما، کلید بهشت را به این زن بدهید. زن دیگری گفت: من در منزل با لباس زیر می گردم. شیخ گفت:کلید منزل ما را هم به این خواهر بدهید!😂😂😂😂😂 ‌ ‌ ⛱ ☕️|™ ... مشاهده

 • 20

‏فکرکنم رمضان سال 98 کنسل شه.کشورای دیگه باید روزه بگیرن که یادما بیفتن😐سلام فقرا✋ ‌ ‌ ‌ ‌ ⛱ ☕️|™ مشاهده

 • 28

جا داره روز خبرنگار رو به اون دسته از عزیزان فامیل که از خبرگزاری‌های مهم دنیا فعال ترند تبريك بگم! سلام خبرچین! ✋️😂 ‌ ‌ ⛱ ☕️|™ مشاهده

 • 33

‌‏مردم علیه فساد شعار میدن، عده ای از مسئولینم علیه فساد شعار میدن. آدم یاد اون ماجرا میوفته که یکی دنبال دزد میکرده میگفته آی دزد بگیرینش، دزده هم فرار میکرده و میگفته آی دزد بگیرینش😐😂 ⛱ ☕️|™ مشاهده

 • 20
۸ اوت روز جهانی دوست داشتنی ...

۸ اوت روز جهانی دوست داشتنی ترین موجودات خنگ زمین ینی گربه هاست 🐈 ‏این روز رو به همه گربه های توی خونه و کوچه و خیابون و کارخونه های سوسیس کالباس تبریک میگم ‌ ‌ ⛱ ☕️|™

 • 29

▪️روباهی از شتری پرسيد: عمق اين رودخانه چقدر است؟ شتر جواب داد: تا زانو ولي وقتی روباه توی رودخانه پريد ، آب از سرش هم گذشت! روباه همانطور که در آب دست و پا می زد و غرق می شد به شتر گفت: تو که گفتی تا زانو! و شتر جواب داد: بله، تا زانوی من، نه زانوی تو... هنگامی که از کسی مشورت می گيريم بايد شرايط طرف مقابل و خودمان را هم در نظر بگيريم. لزوما ... مشاهده

 • 19
⭕️ بزرگداشت مقام خبرنگار در دیدا ...

⭕️ بزرگداشت مقام خبرنگار در دیدار با امام‌جمعه همدان ! اونایی که رو زمینن خبرنگارن 😐 ⛱ ☕️|™

 • 27

زنگ زدم به زنم و ميگم: عزيزمممم روزت مبارک... ميگه: مگه امروز چه روزيه؟ ميگم: روز خبرنگار! ميگه: خب به من چه؟ گفتم: عزيزم بابت گزارشات دقیق و مستندی که برای مادرت هر روز مخابره میکنی! ⛱ ☕️|™ مشاهده

 • 21
مکان سخنرانی بعدی روحانی مشخص شد ...

مکان سخنرانی بعدی روحانی مشخص شد. فضا😇 ⛱ ☕️|™

 • 28

شخصی بعد از نماز در بلندگو گفت: آهای مردم همگی گوش کنید! میخواهم کسی را به شما معرفی کنم که قبلا دزد بوده، مشروب و مواد مخدر مصرف میکرده، زناکار و خلافکار بوده و هیچ گناهی نیست که مرتکب نشده باشه ولی اکنون خدا او را هدایت کرده و همه چیز را کنار گذاشته است.. بعد گفت: بیا احمد جان بلندگو را بگیر و خودت برای مردم تعریف کن که چطور توبه کردی! ... مشاهده

 • 22
یه درصدم فکر نکنین الان پسرا از گ ...

یه درصدم فکر نکنین الان پسرا از گزینه زوم استفاده نمیکنن😂 ⛱ ☕️|™

 • 31

حیف نون پشت ماشینش زده بود فروشی شمارشم زده بود ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دوتا افسر پشت سرش بودن ، یکشون گفت شمارشو بگیر ببینم پشت فرمون جواب میده جریمش کنیم😁 زنگ زدن گفتن داداش ماشینت چند⁉️ حیف نون گفت:داداش دوتا افسره پدرسوخته پشت سرمن خودم بهت زنگ میزنم😂 ⛱ ☕️|™ ... مشاهده

 • 23
چه عکس محشری 😍

⛱ ☕️|™ ...

چه عکس محشری 😍 ⛱ ☕️|™

 • 42
وقتی اصفهان میری کافی شاپ!
اگه ...

وقتی اصفهان میری کافی شاپ! اگه با این صحنه مواجه شدید یه از اوناشو بده سفارش بدین :))) ⛱ ☕️|™

 • 32

ﺧﻮﺍﻫﺮﺯﺍﺩﻡ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺻﻔﺮ ﺷﺪﻩ...😶 ﺭﻓﺘﯿﻢ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺑﺮﮔﻪ ﺵ ﺭﻭ ﺩﺭ ﺑﯿﺎﺭﯾﻢ ﺣﻘﺶ ﺭﻭ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﻣﻌﻠﻤﺶ ﺑﺮﮔﻪ ﺭﻭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺟﻠﻮﻡ...💬 👈 ﺳﻮﺍﻝ : 1 ( ﺍﻻ ﯾﺎ ﺍﯾﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﻗﯽ ﺍﺩﺭ ﮐﺎﺳﺎ ﻭ ﻧﺎﻭﻟﻬﺎ ) ﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺍﻣﺮﻭﺯﯼ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﯿﺪ؟ ﺟﻮﺍﺏ : ( ﺁﻫﺎﯼ ﻣﺸﺮﻭﺏ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﮐﻦ ﺗﻮ ﮐﺎﺳﻪ ﯼ ﻣﻦ ﻭ ﻧﺎﻟﻪ ﮐﻦ ! 😶😐 ﻫﯿﭽﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺩﺍﺩﯾﻢ ﭘﺮﻭﻧﺪﺷﻮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺗﺮﮎ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻪ 😂 اونجا اوجِ جمله " حلال زاده به داییش میره" رو درک کردم 😂😂😂😂 ⛱ ☕️|™ ... مشاهده

 • 14
اینا دوقلوئن ولی سمت راستی 9رو ...

اینا دوقلوئن ولی سمت راستی 9روز دیرتر به دنیا اومده واسه همین کوچیکتره!!! ⛱ ☕️|™

 • 27

اون موقعی که پیامبر گفته مهمون حبیب خداست مهمون میومد دوتا خرما و یه کاسه شیر میخورد میرفت. حالا مهمون میاد نصف پس اندازتو به تاراج میبره😂✋ ⛱ ☕️|™ مشاهده

 • 27

ﻣﺮﺩ ﻣﺘﺎﻫﻠﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺷﺐ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﯽ ﺍﺩﺍﺭﺵﺑﺎﺷﻪ . ﺭﻓﺘﻨﺪ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﻨﺸﯽ ﻭ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻮﻗﻊﺁﻣﺪﻥ ﻣﺮﺩ ﮐﻔﺸﻬﺎﺷﻮ ﺑﺮﺩ ﺗﻮ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻭ ﺣﺴﺎﺑﯽﮐﺜﯿﻒ ﻭ ﮔﻠﯿﺶ ﮐﺮﺩ . ﻭﻗﺘﯽ ﺭﺳﯿﺪ ﺧﻮﻧﻪ ﺯﻧﺶ ﺑﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﮔﻔﺖ ﺩﯾﺸﺐ ﮐﺠﺎ ﺑﻮﺩﯼ ؟ ﻣﺮﺩ : ﻋﺰﯾﺰﻡ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﺑﻬﺖ ﺩﺭﻭﻍ ﺑﮕﻢ ﻣﻦ ﺩﯾﺸﺐ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﯽ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻡ ! ﺯﻥ ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﻔﺶ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩ ﮐﺮﺩ ﻭﮔﻔﺖ : ﮐﺜﺎﻓﺖ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯽ ﮔﯽ ﺑﺎﺯ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﺕﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﯼ ﮐﻮﻩ 😂😂😂 الله اکبر ازدست این مردا😂😂 ⛱ ☕️|™ ... مشاهده

 • 21

تو مراسم خاستگاری ﺩﺧﺘﺮﻩ به ﭘﺴﺮﻩ میگه: ﺧﻮﺩﺗﻮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻦ ! پسره ﻣﯿﮕﻪ : 28 ﺳﺎﻟﻤﻪ ! مهندسم، ﺩﻭ ﺗﺎ ﺧﻮﻧﻪ ﺩﺍﺭﻡ، ﻣﺎﺷﯿﻨﻢ لکسوس ﻣﺸﮑﯿﻪ ! ﺑﺎﺑﺎﻡ ﮐﺎﺭﺧﻮﻧﻪ ﺩﺍﺭﻩ، ﺗﮏ ﻓﺮﺯﻧﺪﻡ ! و ﺷﻤﺎ ؟ دختره ميگه: به ﻧﺎﻡ ﺧﺪﺍ، ﻫﻤﺴﺮﺕ 😎 ⛱ ☕️|™ ... مشاهده

 • 23

اقا یه سوال؟؟؟؟؟ شربت البالو رو از البالو میگیرن شربت پرتغالو از پرتغال میگیرن شربت لیمورو از لیمو میگیرن خداییش شربت سینه رو از چی میگیرن؟؟؟؟؟؟؟ دوستان هرکسی میدونه لطفا راهنمایی کنه لطفا که من از ضلالت و گمراهی در بیام😂😁😁 ⛱ ☕️|™ ... مشاهده

 • 18

داییم دبير ادبياته يه روز رفتم کمکش برای تصحيح ورق امتحانی بچه ها رسيدم به اين سؤال: معنی بيت زير را به نثر روان بنويسد: "طيران مرغ ديدی تو ز پايبند شهوت... به در آی تا ببينی طيران آدميت" پسره معنی کرده:ته ران مرغ را ديدی و شهوتی شدی ته ران انسان را ببينی چکار ميکنی!!؟؟ 😂 نابودم کرد اصن😂😂 ⛱ ☕️|™ ... مشاهده

 • 16

حیف نون میره پنی سیلین بزنه دکتر میپرسه تا حالا زدی؟ میگه: ها! دیروز زدم😁 دکتره میگه: خب دیگه تست نمیخواد دیروز زده! پنی سیلینو میزنن! حیف نون تشنج میکنه میخوابه کف زمین دهنش کف میکنه 😐 بعد که حالش خوب میشه دکتر میپرسه مگه نگفتی دیروز زدی 😠 حیف نون میگه: ها دیروزم که زدم همینجوری شدم😐😳😂😂 ⛱ ☕️|™ ... مشاهده

 • 15

بچه تـــو اتوبوس شیر مامانشو نمیخورده مامانه میگه بچه جون اگه شیر نخوری میدم به این آقای حیف نون بخوره مادره ۳بار اینو تکرار میکنه حیف نون میگه خانم جان توروخدا تصمیمتو بگیـــر من باید ۳ایــستگاه قبل پیــاده میشدم😒😂 ⛱ ☕️|™ ... مشاهده

 • 17
والااااا😂😂😂

⛱ ☕️|™

والااااا😂😂😂 ⛱ ☕️|™

 • 31

‏دیروز تو خیابون بودیم یهو شلوغ شد و ملت جمع شدن تظـاهر‌ات پلیـس ریخت جمعشون کنه به من که رسید گفت توی کــصخلم جزء اینایی؟😐😂 ⛱ ☕️|™ مشاهده

 • 29
‏کارت خواستگاری روش جدید مخ زنی 
آیدی ...

‏کارت خواستگاری روش جدید مخ زنی آیدی تلگرامشو هم پشت کارت نوشته شیوه های مخ زنی مثل راه های رسیدن به خدا زیاده😂 ⛱ ☕️|™

 • 46

‏یه رفیقم داشتیم با قرص اسهال خودکشی کرده بود💬 من قشنگ یادمه وقتی داشتن بعد چند روز میذاشتنش تو قبر هنوز داشت میرید. خلاصه تو انتخاباتون بیشتر دقت کنید😅🤦‍♂ ⛱ ☕️|™ مشاهده

 • 20

معلم قرآن باعصبانیت سرکلاس آمد. ازدانش اموزان سوال کرد اولی اسمت چیه. یوسف. سوره یوسف روبرام بخوان. دومی اسمت چیه یونس. سوره یونس رو برام بخوان. رسید سومی گفت اسمت چیه دانش آموز گفت عمران ولی توی خونه کوثرصدام میزنن😂 ⛱ ☕️|™ ... مشاهده

 • 19

اونقدر که بعضیا وعده های رنگی رنگی🏳️‍🌈 دادن و انجام ندادن رو خواب منم تاثیر گذاشته الله اکبر😳 دیشب خواب دیدم 🚙پراید شده ۳ میلیون 💰یارانه شده ۵۰۰ هزار تومن 💡برق مجانی شده 🛢بنزین شده لیتری ۱۰۰ تومن ⏰ساعت کاری شده ۱۲ ظهر 📺اخبار راستشو میگه 📡ماهواره آزاد آزاد شده 📱گوشی اپل دست همه مردم 💰ارزش ریال چندبرابر دلارشده 👰🏻دخترای گروهمون شوهر کردن ⚰️قبر ارزون شده دیگه آ ... مشاهده

 • 19

تاحالا دیدی پیاز کرم داشته باشه؟😒 نه، چون ده تا لایه چادر سرش کرده اما سیب زمینی خاک ‌بسر با یه لا پیرهن نازک همش کرم داره!!😶 ﭘﺲ ﺧﻮاﻫﺮﻡ پیاز باش...📿 اینو از گروه پایگاه بسیج محلمون کش رفتم😂😂 ⛱ ☕️|™ مشاهده

 • 21
😍ســــلام 
🌹صبحتون شاد و پر امید
🍃روزت ...

😍ســــلام 🌹صبحتون شاد و پر امید 🍃روزتون پر از انرژی مثبت ❤️سه شنبه تون پر از مهربانی ⛱ ☕️|™

 • 77
ایشونو میشنا ...

ایشونو میشناسین؟ لیلای سریال پدر #ریحانه_پارسا ⛱ ☕️|™

 • 26

دولت قبلی که هیچ روحانی داره یه سری چیزارو میندازه گردن شاه😑 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌⛱ ☕️|™ مشاهده

 • 17

کاش مجری برنامه احسان علیخانی بود، بعد از گذشت نیم ساعت از برنامه یهو ترامپ از پشت صحنه میومد جلوی دوربین همدیگرو بغل میکردنو همه چی تموم میشد^_^ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌⛱ ☕️|™ ... مشاهده

 • 14

آقا چرا این خارجیا به کشیشاشون میگن: پدر روحانی؟ خوبه ما هم به آخوندامون بگیم بابای ترامپ؟ نه این کاره درستیه که از اسم رییس‌جمهور ما سوءاستفاده کنن؟؟! 😒😑😅 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌⛱ ☕️|™ ... مشاهده

 • 13
‏هم اکنون سراسر ایران:
‏هیسسس ...

‏هم اکنون سراسر ایران: ‏هیسسسس ببینیم روحانی چی میگه شبکه یک مصاحبه با روحانی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌⛱ ☕️|™

 • 17

یه روز دوتا نی نی باهم خابیده بودن یکیش دختر یکیش پسر دختره ب پسره میگه تو دخملی یا پسل ؟؟ پسره میگه من پسلم تو چی؟ دختره میگه نیدونم پسره میگه بذار بلم زیل پتو ندا دونم اون وقت میفمم یهو میاد میگه.... وووووووااااای تو دخملی دختره میگه: هییییی از تجا فهمیتی؟؟؟ پسره میگه: اخه جولابات صولتیه نی نی ین... میفهمی....؟؟ یعنی نوزادن... میفهمی ... مشاهده

 • 17

دو تا دختر یکی خیلی خوشگل یکی خیلی زشت میرن تو یه شرکت واسه مصاحبه مدیر شرکت یه نگاه بهشون میندازه و میگه . . قیافه اصلا برای من مهم نیست مهم فرهنگ و علم شماست. 😐 ازخوشگله میپرسه که جمعیت ایران چند نفره ؟ میگه هفتاد میلیون. 😁 مدیر میگه آفرین درست جواب دادی. رو میکنه به زشته میپرسه خوب این هفتاد میلیون رو یکی یکی نام ببر! 😊😁 ‌ ‌ ‌ ⛱ ☕️|™ ... مشاهده

 • 16

به يارو میگن : جوونیات ورزش میکردی؟ میگه : آره هالتر میزدم میگن الان چی؟؟؟😒 میگه :الان هال ندارم فقط تر میزنم!!😂😂😂 ‌ ‌ ‌ ⛱ ☕️|™ مشاهده

 • 31

شیخی به میان قومی رفت و گفت: می خواهید احکامی به شما بیاموزم که در دنیا و آخرت سعادتمند شوید؟ آنها یکصدا گفتند: " نـــــه " و آنها سالیان سال است که به خوبی و خوشی زندگی میکنند :) ‌ ‌ ‌ ⛱ ☕️|™ مشاهده

 • 15
عکسی برای اندیشیدن ...

"تخته ...

عکسی برای اندیشیدن ... "تخته نرد" در جوار "سجاده نماز" اردوی تیم ملی کشتی المپیک 1976 مونترال ‌ ‌ ‌ ⛱ ☕️|™

 • 33

‏صنعت موسیقی بعد از اومدن حامد همایون و حمید هیراد دیگه داشت نفسای آخرشو میکشید که بهاره رهنما اومد و آخرین ضربه رو زد😂 ‌ ‌ ‌ ⛱ ☕️|™ مشاهده

 • 23

ممد خردادیان اگه ایران بود الان سه سری «لرزاننده شو» واسه شبکه نسیم رفته بود ((: ‌ ‌ ‌ ⛱ ☕️|™ مشاهده

 • 29
مجلس عروسی، وقتی که مردا میان قسمت ...

مجلس عروسی، وقتی که مردا میان قسمت خانوما :))) ‌ ‌ ‌ ⛱ ☕️|™

 • 30

حیف نون تو اتوبوس بلند میگوزه همه بهش یه نگاه میکنن و میزنن زیر خنده حیف نون میگه: حدس میزدم خوشتون بیاد... ‌اگه بچه‌های خوبی باشین واستون گوز بلبلی میدم 😆😄 ‌ ‌ ‌ ⛱ ☕️|™ مشاهده

 • 17

‏باید بگردم یه دختر سرباز فراری پیدا کنم برای ازدواج، تا هر وقت گفت مهریه میخوام بگم باشه فقط یه لحظه صبر کن زنگ بزنم دژبان کل بیاد بعدش سکه‌هاتو میدم😁 ‌ ‌ ‌ ⛱ ☕️|™ مشاهده

 • 31

هی تو اخبار میان میگن چند ساله قیمت نان ثابته والا ما راضی به این ثابت نگه داشتنه نیستیم، یه سال دیگه بگذره از فناوری علم نانو در پخت نون استفاده میکنید یه چیزی با قطر یک نانومتر میدین به مردم میگید ولی به جاش قیمتش ثابت مونده :)))))) ‌ ‌ ‌ ⛱ ☕️|™ ... مشاهده

 • 15

آژانس بازیگری ایران مدل🎭 معرفی علاقه مندان به بازیگری ۱۰۰%واقعی💯 🥇معتبر ترین و بهترین راه برای دیده شدن 👇 مشاهده

 • 30

با خبر سربازی دخترا جوک میسازید بدبختا؟ دهنمون سرویسه. اینا پول دو سال شیر ننشونم از ما میگیرن، بش میگن «شیر بها»، الان پول دو سال خدمتشونم میگیرن اسمشم میزارن «پست بها»🤦‍♂😂😂 ‌ ‌ ‌ ⛱ ☕️|™ مشاهده

 • 17
وقتی دخترا برن جبهه جنگ 😂

‌ ‌ ‌ ⛱ ...

وقتی دخترا برن جبهه جنگ 😂 ‌ ‌ ‌ ⛱ ☕️|™

 • 28

ولی انصافا مردم ما ناشکرن. امروز مرغ شده کیلویی یازده هزار تومن یعنی یک دلار. ۶ماه پیش کیلویی هفت تومن بود یعنی دو دلار. پنجاه درصد کاهش قیمت تو ۶ماه :)) ‌ ‌ ‌ ⛱ ☕️|™ مشاهده

 • 29
🌹ســــــــــــلام 
🍃صبحتون به شادی
🌹 ...

🌹ســــــــــــلام 🍃صبحتون به شادی 🌹دوشنبه تون عالـی 🍃الهی بهترینها نصیبتان ‌ ‌ ‌ ⛱ ☕️|™

 • 29

حیف نون استخدام راديولوژي ميشه، مريض مياد جواب عكسشو بگيره،حیف نون ميگه قفسه سينت شكسته ولي با فتوشاپ درستش كردم، دكتر هم نفهميد برو حالشو ببر!😎😂😅 ‌ ‌ ‌ ⛱ ☕️|™ مشاهده

 • 22