Lidocaine ☻


چند سال دیگه امیدوارم ...

چند سال دیگه امیدوارم هنوزم تو زندگی هم باشیم!

 • 6

It’s hard to be the one always waiting. سخته کسی باشی که همیشه منتظره:) مشاهده

 • 5

Every struggle you have known has shaped and made you the person you are. Be thankful that you are stronger today. ‎هر مبارزه ای که شناخته ای تو رو شکل داده و ازتو آدمی که هستی ساخته اند. برای اینکه امروز قوی تر هستی شکرگذار باش. ... مشاهده

 • 4
انتظار خوبی از هرکس نداشته باش
همه ...

انتظار خوبی از هرکس نداشته باش همه قلبی مثل تو ندارند....

 • 3

🇹🇷ona Gülmeyi ben öğrettim O başkasina gülmeyi tercih etti hayat işte :) خندیدن رو من یادش دادم اون ترجیح داد به بقیه لبخند بزنه، زندگیه دیگه :) |MohammadZarei| مشاهده

 • 3
You are special to ...

You are special to me in every you for being who you are. تو برام در هر صورت خاصی. ممنونم برای کسی که هستی.

 • 6

The past is in your head, the future is in your hand. گذشته توی سرته، آینده تو دستات. |تاراگلشن| مشاهده

 • 4
🌵

🌵

 • 6

فَقَط رِلای پایدار❤️🏩💍🌸👇🏻 💋 👅 شیطونیا و سیاستای عاشق کردن🙈👙💋✨👆🏻 مشاهده

 • 3

بنا به درخواست مکرر دخترا 😂😂: 🍀 مشاهده

 • 4

🇹🇷kimbilir... belki de hep güzel baktığımız için insanların gercek yüzünü göremiyoruz کی میدونه... شایدم بخاطر اینکه همیشه زیبا نگاه میکنیم صورت واقعی آدمها رو نمیبینیم |MohammadZarei| مشاهده

 • 5

🇫🇷Ne juge pas mes choix sans connaître mes raisons. 🇬🇧Do not judge my choices without knowing my reasons. بدونِ دونستن دلایلم، انتخابامو قضاوت نکن. |ғ ᴀ ʀ ɪ ᴍ ᴀ| مشاهده

 • 4

بنا به درخواست مکرر دخترا 😂😂: 🍀 مشاهده

 • 5

بنا به درخواست مکرر دخترا 😂😂: 🍀 مشاهده

 • 4

just because we can’t be together, doesn’t mean I won’t love you. فقط بخاطر اینکه نمیتونیم باهم باشیم به این معنی نیست که عاشق هم نیستیم. مشاهده

 • 4

اسـتوری بَرا آقاییـت :)♡ : مشاهده

 • 5

با کلاس حرف بزن‌ عاشقت شن‌ : تیکه بنداز ولی با ادب : مشاهده

 • 3
من هنوز اولین بوسه‌مون ر ...

من هنوز اولین بوسه‌مون رو یادمه...

 • 5

the way people leave tells you everything جوری که مردم ترکت میکنند همه چیز رو بهت میگه مشاهده

 • 4

Some people make your laugh a little louder, your smile a little brighter and your life a little better. They're the ones worth hanging onto بعضی آدما باعث میشن خنده هات کمی‌بلندتر، لبخندت کمی روشنتر، و زندگیت کمی بهتربشه، اونا کسایین ک ... مشاهده

 • 4

با شوخی حرف دلتو بزن به مخاطبت: با شوخی حرف دلتو بزن به مخاطبت: با شوخی حرف دلتو بزن به مخاطبت: مشاهده

 • 3

باکلاس پی ام بده دلش تنگ شه: مشاهده

 • 2

اگه Pm میدی بهش جواب نمیده بیا: مشاهده

 • 2

اگه Pm میدی بهش جواب نمیده بیا: مشاهده

 • 5

بیو تلخ بزار تلگرامت عشقت گِریَش بگیره: مشاهده

 • 3

بیو تلخ بزار تلگرامت عشقت گِریَش بگیره: مشاهده

 • 5

بنا به درخواست مکرر دخترا 😂😂: 🍀 مشاهده

 • 5

بنا به درخواست مکرر دخترا 😂😂: 🍀 مشاهده

 • 5

بنا به درخواست مکرر دخترا 😂😂: 🍀 مشاهده

 • 5

بيو غمگين بزار خودش پي ام ميده: مشاهده

 • 6

✿ Do Your Best & Believe In Yourself مشاهده

 • 3

با شوخي حرفه دلتو بزن به مخاطبت: مشاهده

 • 4
# تیکه_کتاب

عشقی را آرزو دار ...

# تیکه_کتاب عشقی را آرزو دارم که اقیانوس ها رو غرق می کند... |نفس|

 • 3

at some point you have to realize that some people can stay in your heart but not in your life. در بعضی از موارد،باید بفهمی که بعضی آدما میتونن تو قلبت بمونن نه تو زندگیت! مشاهده

 • 2

 • 3

I hope you find a love you won't have to question. امیدوارم عشقی و پیدا کنی که مجبور نباشی بهش شک کنی. مشاهده

 • 9
I want you to hug ...

I want you to hug me a little tighter everyday. من میخام که هر روز در آغوشم بگیری کمی محکم‌تر. ♡

 • 4

شاید کسی شبیه تو پیدا شود ولی؛ دیگر کسی شبیه من عاشق نمی‌شود. |MohammadZarei| مشاهده

 • 4

I’d choose you Every goddamned من همیشه در هر لحظه از زندگیم تورو انتخاب میکنم. مشاهده

 • 4
گاهی‌اوقات مجبوری که سقوط کنی تاقب ...

گاهی‌اوقات مجبوری که سقوط کنی تاقبل اینکه بتونی پرواز کنی.

 • 2

That you are proud is ok, but if you think you're the only one who's proud is awful. اینکه مغرورید اصلا اشکالی‌نداره ولی اینکه فکر میکنین فقط خودتون غرور دارین خیلی بده! |ғ ᴀ ʀ ɪ ᴍ ᴀ| مشاهده

 • 5

بنا به درخواست مکرر دخترا 😂😂: 🍀 مشاهده

 • 4

بنا به درخواست مکرر دخترا 😂😂: 🍀 مشاهده

 • 4

At some point you just have to let go of what you thought should happen and live in what is happening. گاهی فقط باید از چیزهایی که فکر میکردی باید اتفاق بیفتد بگذری و در چیزی زندگی کنی که داره اتفاق می افته |ғ ᴀ ʀ ɪ ᴍ ᴀ| ... مشاهده

 • 4

بنا به درخواست مکرر دخترا 😂😂: 🍀 مشاهده

 • 4

when the wrong people leave your life, the right things start happening. وقتی آدمهای اشتباه زندگی ات را ترک میکنند، اتفاقات درست شروع به اتفاق افتادن میکنند. مشاهده

 • 6

دیدی جدیدا مد شده حرف دلو با بیو تلگرامشون میزنن^_^ اینجا پر از بیو غمگین برای تلگرامتونه 🥀☝️🏻 مشاهده

 • 6

 • 5

when you need something to believe in, start with yourself. وقتی نیاز داری که به چیزی باور داشته باشی، اول از خودت شروع کن. مشاهده

 • 3
تنها راه برای برنده شدن در برابر آد ...

تنها راه برای برنده شدن در برابر آدم زخم خورده، اینه که باهاش بازی نکنی.

 • 5

اگه شبا دلتنگش ميشي بيا عزيزم*_* مشاهده

 • 4

با شوخي حرفه دلتو بزن به مخاطبت: مشاهده

 • 4

اگه تا الان بیداری به اینجا احتیاج داری :)))🥀 مشاهده

 • 4

دیدی جدیدا مد شده حرف دلو با بیو تلگرامشون میزنن^_^ اینجا پر از بیو غمگین برای تلگرامتونه 🥀☝️🏻 مشاهده

 • 5

بیقرارش کن خودش پی ام بده ♥️ مشاهده

 • 5

پي امتو سين نميكنه؟ به غلط كردن بندازش😌👆 مشاهده

 • 5
#تیکه_کتاب 

واسه برگردوندن چ ...

#تیکه_کتاب واسه برگردوندن چیزی که مال توئه تردید نکن مخصوصاً اگر قلبت باشه |ғ ᴀ ʀ ɪ ᴍ ᴀ|

 • 3

پي امتو سين نميكنه؟ به غلط كردن بندازش😌👆 مشاهده

 • 4

✿ Do What Makes You Happy Not Others مشاهده

 • 0

بنا به درخواست مکرر دخترا 😂😂: 🍀 مشاهده

 • 3

فَقَط رِلای پایدار❤️🏩💍🌸👇🏻 💋 👅 شیطونیا و سیاستای عاشق کردن🙈👙💋✨👆🏻 مشاهده

 • 4

بنا به درخواست مکرر دخترا 😂😂: 🍀 مشاهده

 • 3

بنا به درخواست مکرر دخترا 😂😂: 🍀 🍀 مشاهده

 • 3

دیدی جدیدا مد شده حرف دلو با بیو تلگرامشون میزنن^_^ اینجا پر از بیو غمگین برای تلگرامتونه 🥀☝️🏻 مشاهده

 • 4

Always treat people the way you want to be treated. همیشه با بقیه جوری رفتار کن که دوست داری باتو رفتار کنند. مشاهده

 • 5

با شوخی حرف دلتو بزن به مخاطبت: با شوخی حرف دلتو بزن به مخاطبت: با شوخی حرف دلتو بزن به مخاطبت: مشاهده

 • 2

You're not required to explain your feelings, appearance,choices,thoughts,preferences,or self. تو نیازی نداری احساساتتو، ظاهرتو،انتخابهاتو، ترجیحاتتو، یا خودتو توضیح بدی. |ғ ᴀ ʀ ɪ ᴍ ᴀ| مشاهده

 • 7
ممکنه مهربون باشم ولی محدودیت‌ها ...

ممکنه مهربون باشم ولی محدودیت‌هامو دارم... ممکنه دوست داشتنی باشم ولی ساده نیستم... ممکنه حساس باشم ولی قوی ام!

 • 5

You're not required to explain your feelings, appearance,choices,thoughts,preferences,or self. تو نیازی نداری احساساتتو، ظاهرتو،انتخابهاتو، ترجیحاتتو، یا خودتو توضیح بدی. |ғ ᴀ ʀ ɪ ᴍ ᴀ| مشاهده

 • 5
خودتو واسه کسی کوچک نکن! ...

خودتو واسه کسی کوچک نکن!

 • 4

بنا به درخواست مکرر دخترا 😂😂: 🍀 مشاهده

 • 2

🇫🇷Il me manque quelque chose qui ne va plus jamais se répéter دلم برای چیزایی تنگ شده که دیگه قرار نیست تکرار بشه |MohammadZarei| مشاهده

 • 3

Unplanned moments are always better than planned ones. لحظات برنامه ریزی نشده بهتر از لحظات از پیش تعیین شده‌اند. مشاهده

 • 4

کوتاهِ اما به شدّت مفهمومیِ : مشاهده

 • 3

Where ever you are my heart is. هرجا باشی قلبم اونجاست. |تاراگلشن| مشاهده

 • 4