کانال شفاء و حاجات


 ...

#سوره‌اے_برای_خانمها 🍃🍂 حفظ ازدواج🍃🍂 ✍ اگر زنے شوهرش بہ زنان دیگر میل دارد【سوره مَسَد】را ڪامل نوشتہ و همراه دارد تا هیچ زنے به شوهر او میل نڪند مطالب بیشتر ↩️

 • 5
#درخواستی

🍃🍂ازدواج و فروش منزل🍃🍂
 
✍🏼 ...

#درخواستی 🍃🍂ازدواج و فروش منزل🍃🍂 ✍🏼 توسل به امام جواد‌؏ دعا را ۱۴ مرتبه در ۹ روز بخوانید براے فروش منزل و ازدواج ڪردن مجرب است Ⓜ️ تحفة الرضویة ۲۱۵ مطالب بیشتر ↩️

 • 5
#جلب_ثروت

✍ رسول خدا ص ؛
هرڪس ...

#جلب_ثروت ✍ رسول خدا ص ؛ هرڪس روزی ۱۰۰ بار ذڪر را تڪرار ڪند ثروت را جلب و تنگدستے را دفع ڪرده و دروازه فقر بر او بستہ شده و دروازه بهشت گشوده مےشود مطالب بیشتر ↩️

 • 2
#چه_جالب ッ

🖊 فرمودند : ...

#چه_جالب ッ 🖊 فرمودند : آرے ! راستش این است ڪه گناهی می ڪند و دائما نگران و ترسان و نسبت به خود عصبانیست ، پس خداوند به او رحم میڪند و به بهشت می برد Ⓜ️ کافی ۲/۴۲۶ مطالب مشابہ ↩️

 • 2
 ...

#گشایش_بسته_شده اگر ڪسی را بسته باشند "سوره مریم " را با نیت خالص و توجہ به خدا و معنے آن و با حال وضو بنویسد و بشوید و بخورد گشاده گردد 📚 خواص آیات قرآن۱۰۶ مطالب بیشتر ↩️

 • 1
#آیه_درمانی

🍃🍂 فراموشی عشق 🍃🍂 ...

#آیه_درمانی 🍃🍂 فراموشی عشق 🍃🍂 🖊 آیه ۲۷ از سوره مبارکه ابراهیم را ۷ مرتبه قرائت کند و بر کف دستهایش بدمد و سپس دستهایش را به صورت و بدن بکشد مطالب مشابہ ↩️

 • 5
#حدیث

 🍃🍂 زندگے خوش🍃🍂

✍ انسان ...

#حدیث 🍃🍂 زندگے خوش🍃🍂 ✍ انسان با نيّت خوب و وسعت اخلاق بہ تمام آنچه در جستجوے آن است ↯ ⇦از زندگے خوش ⇦امنيت محيط ⇦روزے زياد دست مےيابد مطالب بیشتر ↩️

 • 6
#گشایش_کارها 

   🍃🍂 وسعت م ...

#گشایش_کارها 🍃🍂 وسعت مال🍃🍂 ✍ تا ۱۰ روز و هر روز ۱۰ مرتبہ 【سوره فتح】را بخواند در ساعت ثابتے و بعد از هر بار ۱۰ صلوات بفرستد و بعد از صلوات ذڪر را بگوید مطالب بیشتر ↩️

 • 2
#سخن_بزرگان

🖊 زرنگ باش !
   &quo ...

#سخن_بزرگان 🖊 زرنگ باش ! "اینجورے صدقہ بده " با یه تـیر 3 نفرُ از خودت راضے ڪن ڪلیڪ ڪن ↩️

 • 2
#آزادی_از_زندان

🖊 جهت آزادے ڪسیڪ ...

#آزادی_از_زندان 🖊 جهت آزادے ڪسیڪه بیگناه در زندان باشد روزے ۱۰۲۱ بار بخواند به زودے خلاص شود مطالب مشابہ ↩️

 • 6
#فرزند

🍃🍂 طلب فرزند 🍃🍂

🖊 ا ...

#فرزند 🍃🍂 طلب فرزند 🍃🍂 🖊 امام سجاد (؏) ؛ برای این که خداوند فرزندی نصیب و روزیت کند هفتاد مرتبه این ذکر را بگوید ↯ Ⓜ️ مکارم الاخلاق ۲۲۴ مطالب مشابہ ↩️

 • 5
#مال_مسروقه

🖊 بسیار مجرب ...

#مال_مسروقه 🖊 بسیار مجرب است که یڪ تکه از اسبابی که برده شده پیدا کرده به حساب ابجد درآورد ۴۷ روز بعد از نماز صبح بخواند بی شک پیدا شود مطالب مشابہ ↩️

 • 5
#حل_مشکلات

🖊 ڪسی را مشڪلی است ...

#حل_مشکلات 🖊 ڪسی را مشڪلی است ڪه به هیچ وجه حل نمی شود در شب جمعه بعد از نماز عشاء ۱۲۰۰ مرتبه در یڪ مجلس بگوید مطالب مشابہ ↩️

 • 5
#رفع_غم

🖊 پيامبر اڪرم ص :
جمله ...

#رفع_غم 🖊 پيامبر اڪرم ص : جمله『لا حول ولا قوة الا باللّه』 نود و نه درد را شفا مى‌دهد ڪه ساده‌ترين آنها اندوه است Ⓜ️منتخب ميزان الحكمه ۱۴۸ ڪلیڪ ڪنید↩️

 • 9
#ذکردرمانی

💊 شفاے بیمارے 💊

🖊 دو ...

#ذکردرمانی 💊 شفاے بیمارے 💊 🖊 دو رڪعت نماز بخواند و بعد از آن ۳۳۳۳ مرتبه این ذڪر را بگوید جهت شفا بسیار مجرب است Ⓜ️ دو هزار دستور العمل مجرب ۳۵۷ مطالب مشابہ ↩️

 • 6
#احادیث_پزشکی

🍂🍃 رفع بی انرژی بود ...

#احادیث_پزشکی 🍂🍃 رفع بی انرژی بودن 🍂🍃 🖊 پیامبر اڪرم (ص) : یڪی از پیامبران از سستی به درگاه الهی نالید خداوند او را به خوردن "تخـم مـرغ" فرمان داد 📚 شعب الایمان مطالب مشابہ ↩️

 • 3
#محبت

🖊 جهت افزایش محبت میان چند
ن ...

#محبت 🖊 جهت افزایش محبت میان چند نفر ( خانواده ، فامیل و ... ) ذکر《یا ودود》را هزار مرتبه بر غذای آنان بخوانید Ⓜ️ ختومات گره گشا مطالب مشابہ ↩️

 • 6
#شفا

🍃🍂 نور چشم 🍃🍂
 
👈 جھت روش ...

#شفا 🍃🍂 نور چشم 🍃🍂 👈 جھت روشـنے و زيادے ديد چشم بعد از شستن دست پس از نهار و شام دست خود را بـہ چشم ماليده بخواند مطالب بیشتر ↩️

 • 6
#سود_برکت

🍃🍂 رونق در تجارت 🍃🍂

🖊 ه ...

#سود_برکت 🍃🍂 رونق در تجارت 🍃🍂 🖊 هر که خواهد در تجارت سود بسیار برد هر روز بگوید 🔺 مطالب مشابہ ↩️

 • 4
#روزی

    🍃🍂ت ...

#روزی 🍃🍂توسعه رزق🍃🍂 ✍ اگر معیشت و روزے تو ڪم است "سوره القارعه" را بنویس و همراه خود داشتہ باش این عمل براے توسعہ در رزق مفید است ✺ 🗞 منتخب الختوم ۴۸ مطالب بیشتر ↩️

 • 4
#ادای_دین

🖊 هر ڪس در قرض گرفتار ...

#ادای_دین 🖊 هر ڪس در قرض گرفتار شود و قدرت اداے آن را نداشته باشد مداومت ڪند به خواندن این دعا Ⓜ️ چشمه رستگاری ص 47 مطالب مشابہ ↩️

 • 8
#محبت_قوی

🖊 براے افزایش مهر و ...

#محبت_قوی 🖊 براے افزایش مهر و محبت آیہ ۳۰ از【سوره یوسف】را ۱۴ مرتبہ بر شڪر بخواند و آن را بہ فرد مطلوب بخوراند، میتواند در شربت حل ڪند و بخوراند مطالب بیشتر ↩️

 • 4
#گشایش_بخت

💍 ازدواج 💍 ...

#گشایش_بخت 💍 ازدواج 💍 🖊 جهت بخت گشایی ذکر 《یا لطیف》را هر روز ۱۲۹ مرتبه با توجه و امید به خدا بخواند مطالب مشابہ ↩️

 • 12
#تسبیح_حضرت_زهرا

🖊 امام صادق (؏) ؛ ...

#تسبیح_حضرت_زهرا 🖊 امام صادق (؏) ؛ هر کس بعد از نماز واجب تسبیحات حضرت زهرا را بجا آورد قبل از اینکه پایش را تکان دهد گناهانش آمرزیده می شود مطالب مشابہ ↩️

 • 9
#احڪام_پوشش

  🍃🍂 لباس چسبان🍃🍂 ...

#احڪام_پوشش 🍃🍂 لباس چسبان🍃🍂 ✍ لباس نباید به قدرے چسبان باشد ڪہ حجم و هندسه‌ے بدن مشخص شده و یا موجب جلب توجہ نامحرم یا انگشت‌نما شدن شود مطالب بیشتر ↩️

 • 10
🖊 حضرت علی (؏) :
اگر از ظ ...

🖊 حضرت علی (؏) : اگر از ظالم یا ساحرے بترسی بعد از نماز شب و قبل از نماز صبح روے به جانب خانه آن ظالم و ساحر ڪن و هفت بار این دعا را بخوان مطالب مشابہ ↩️

 • 8
#رفع_دلتنگی

🖊 شیخ طبرسی ره آورده ...

#رفع_دلتنگی 🖊 شیخ طبرسی ره آورده ڪه جهت تنگی دل هفده روز "سوره انشراح" را بخواند و باید هر روز یڪ مرتبه صبح و یڪ مرتبه شب این سوره را قرائت نمایید Ⓜ️ چشمه رستگاری ۱۵۱ مطالب مشابہ ↩️

 • 2
 ...

#ایجاد_مهر_و_محبت 🖊 براے افزایش مهر و محبت معشوق این ذڪر را ۱۴ مرتبه بر یک سیب سرخ بخواند و تڪه‌اے از آنرا بہ فرد مورد نظر بخوراند مطلوبش مطیع و محبتش زیاد خواهد گشت مطالب بیشتر ↩️

 • 4
#احڪام_پوشش

🍃🍂 جوراب🍃🍂

✍ در ...

#احڪام_پوشش 🍃🍂 جوراب🍃🍂 ✍ در حجاب ڪامل خانمها نباید جوراب نازڪ بپوشند ڪہ پا دیده شود مطالب بیشتر ↩️

 • 11
#سخن_ناب

🍃🍂 دیگه غیبت نکن 🍃🍂

🖊 ...

#سخن_ناب 🍃🍂 دیگه غیبت نکن 🍃🍂 🖊 هر کس غیبت کند تا چهل روز هر عمل خیری که کند برای شخص غیبت شونده نوشته می شود تا وی از غیبت کننده راضی شود مطالب مشابہ ↩️

 • 7
#حاجت

  🍃🍂حاجات شرعی🍃🍂

🖊 براے ...

#حاجت 🍃🍂حاجات شرعی🍃🍂 🖊 براے رسیدن به حاجات شرعیہ ۹۱۱ مرتبہ بگو "یاقاضی الحاجات" 📚 ختوم و اذکار۱۱۶ مطالب بیشتر ↩️

 • 10
#آیه_درمانی

  🍃🍂 رسیدن به پول🍃🍂 ...

#آیه_درمانی 🍃🍂 رسیدن به پول🍃🍂 ✍ چنانچہ نیاز به پول دارید این آیہ را به عدد حروف اسم خودتان تڪرار کنید این عمل مجرب است 🗞 مخازن ۳۸۰و۱/۳۷۹ مطالب بیشتر ↩️

 • 4
#هوش_کودک

✍ هرکس با ایمان【سور ...

#هوش_کودک ✍ هرکس با ایمان【سوره حاقه】را با نیت خالص و توجہ به خدا و معنے آن با حال وضو بنویسد و بشوید بہ ڪودک شیرخوار بدهد صاحب هوش و ذهن و فطانت گردد مطالب بیشتر ↩️

 • 3
#ثروت

🖊 امام صادق (؏) ؛
هرڪس این ...

#ثروت 🖊 امام صادق (؏) ؛ هرڪس این دعا را دو ماه پیاپی هر روز صد مرتبه بخواند خداوند گنجی از مال یا گنجے از علم روزے می رساند مطالب مشابہ ↩️

 • 9
#استغفار_کن

🖊 پیامبر اکرم ...

#استغفار_کن 🖊 پیامبر اکرم (ص) ؛ هر که فراوان استغفار کند خداوند او را از هر غم و غصه ای رهایی می بخشد و مشکلاتش را حل میکند و روزیش را از جایی که گمان ندارد می رساند مطالب مشابہ ↩️

 • 3
#آیه_درمانی

🍃🍂 آشتی زن و شوهر ...

#آیه_درمانی 🍃🍂 آشتی زن و شوهر🍃🍂 ✍🏻 این آیه را در چهار تڪہ ڪاغذ نوشتہ شده و در چهار گوشہ خانہ دفن مےشود تا میان آنان آشتے برقرار شود 📚 ترجمه طب الائمه۴۲۶و۴۲۷ مطالب بیشتر ↩️

 • 7
#اعمال_قبل_خواب

🖊 پیامبر اڪرم (ص ...

#اعمال_قبل_خواب 🖊 پیامبر اڪرم (ص) ؛ هرگاه بنده ای هنگام خوابش﷽ بگوید خداوند به فرشتگان می گوید به تعداد نفس هایش تا صبح برایش حسنه بنویسند مطالب مشابہ ↩️

 • 10
#عزیز_شدن

☄ هرڪس به این دو اس ...

#عزیز_شدن ☄ هرڪس به این دو اسم مداومت نماید و ۴۳۲ بار در مدت ۶۰ روز بخواند در باطن او صفتے پدید مے آید ڪہ محبوب زبان ها مےشود و معزز و مشهور مےگردد Ⓜ️ بحر الغرائب ۹۸ مطالب بیشتر ↩️

 • 3
#سوره_مریم

🍃🍂 بی نیازے 🍃🍂

🖊 هرڪ ...

#سوره_مریم 🍃🍂 بی نیازے 🍃🍂 🖊 هرڪس بر خواندن این سوره مداومت ڪند نمیرد تا در ↯ ⇦ جان ⇦ مال ⇦ فرزند بی نیاز شود و در آخرت از اصحاب پیغمبران باشد مطالب مشابہ ↩️

 • 10
#اجابت_سریع

✍ از ختم‌هايے ڪہ ...

#اجابت_سریع ✍ از ختم‌هايے ڪہ سريع‌ تاثير است و زود نتيجه مي‌دهد اين ختم است رو به قبلہ و با طهارت و حضور قلب ۵۷۵ مرتبه دعا را بگو ، اين عمل تا ۳ روز تڪرار شود مطالب بیشتر ↩️

 • 4
#سخنان_ناب

✍ مرحوم نخودكي ؛ 
در ا ...

#سخنان_ناب ✍ مرحوم نخودكي ؛ در اصلاح امور دنيا و آخرت هيچ چيز مثل نماز اول وقت نيست در هر امرے شرط او ، نماز اول وقت است مطالب بیشتر ↩️

 • 10
#سخنان_ناب

✍ مرحوم نخودكي ؛ 
در ا ...

#سخنان_ناب ✍ مرحوم نخودكي ؛ در اصلاح امور دنيا و آخرت هيچ چيز مثل نماز اول وقت نيست در هر امرے شرط او ، نماز اول وقت است مطالب بیشتر ↩️

 • 9
#اسماء_الحسنے

 🍃🍂 رفع وسواس🍃🍂

🖊 ه ...

#اسماء_الحسنے 🍃🍂 رفع وسواس🍃🍂 🖊 هر ڪس اسم شریف【الغَفور】را زیاد بگوید و همیشہ ورد خود سازد خداوند وسواس را از او زایل مےکند     📚 مصباح کفعمی۴۵۹ مطالب بیشتر ↩️

 • 10
#سوره_درمانی

   🍃🍂 خانه د ...

#سوره_درمانی 🍃🍂 خانه دار شدن🍃🍂 🖊 مداومت بر خواندن آیه ۲۹ 【سوره مؤمنون】 جهت خانه‌دار شدن بسیار مفید است✧ 📚 دعاهای سرازیر شدن رزق و روزی۹۷ مطالب بیشتر ↩️

 • 9
#گناه_‌شناسی

💥🔥 سقط جنین 🔥💥

🖊 آ ...

#گناه_‌شناسی 💥🔥 سقط جنین 🔥💥 🖊 آن کس که انسانی را بدون اینکه قاتل باشد و یا در زمین فساد کند بکشد گویا همه مردم را کشته Ⓜ️ سوره مائده آیه ۳۳ مطالب مشابہ ↩️

 • 7
#خواص_اذکار

🍃🍂 فضیلت صلوات 1 ...

#خواص_اذکار 🍃🍂 فضیلت صلوات 1 🍃🍂 🖊 امام رضا (؏) ؛ کسی که نمیتواند کاری کند که به سبب آن گناهانش زدوده شود بسیار صلوات فرستد مطالب مشابہ ↩️

 • 9
#سوره‌درمانی

🍃🍂 رونق باغ می رسد . ...

#سوره‌درمانی 🍃🍂 رونق باغ می رسد ...🍃🍂 🖊 هر ڪس سوره غافر را بر دیوار باغ خود بیاویزد سرسبز و پرمحصول خواهد شد و فروش آن زیاد خواهد گشت Ⓜ️ ثواب الاعمال ۱۱۳ مطالب مشابہ ↩️

 • 3
#فرزند_پسر

🖊 سوره حمد و معذوتین ...

#فرزند_پسر 🖊 سوره حمد و معذوتین را با تربت امام حسین (؏) در ظرف تمیزے نوشته و با آب بشویید و به زن و شوهر بخورانید مطالب مشابہ ↩️

 • 10
#اقتصادی

🍃🍂 فروش رفتن اجناس🍃🍂

🖊 ...

#اقتصادی 🍃🍂 فروش رفتن اجناس🍃🍂 🖊 هر ڪه این آیہ را بنویسد و در متاع بگذارد نفع بسیارے ببیند 📚 کونوز الاسرار ۳۶۶-۱/۳۷۷ مطالب بیشتر ↩️

 • 9
#وصال_یار

✍🏼 هر ڪس روز پنجشنبه بعد ...

#وصال_یار ✍🏼 هر ڪس روز پنجشنبه بعد از نماز صبح و عشا چنین بخواند و در خیال خود به سینه‌ے معشوق بدمد بےشڪ به او خواهد رسید ↯ ⇦ یک صلوات ⇦ الحلیم ۱۰۱ بار ⇦ یک صلوات مطالب بیشتر ↩️

 • 3
 ...

#یا_جواد_الائمه #سوره_یس اذکار و ادعیه معجزه آسا ↯

 • 4
#رفع_اضطراب

   🍃🍂 آرامش ...

#رفع_اضطراب 🍃🍂 آرامش🍃🍂 ✨امام صادق ؏ ؛ اگر کسے ڪہ دچار اضطراب و ترس است از آب نوشته《سوره صافات》 استحمام ڪند آرامش مےیابد 📚 تفسیرالبرهان ۵۹۰/۴ مطالب بیشتر ↩️

 • 6
 ...

#یاد_درگذشتگان 🌸✨رسول خدا ص ؛ هر ڪس《سوره ملک》را قرائت ڪند و به گذشتگان هدیه ڪند ثواب آن با سرعت بہ آنها خواهد رسید و مایہ انس ایشان در قبر مےشود✨ 📚 تفسیرالبرهان ۵/۵۳۳ ڪلیڪ ↩️

 • 3
#وسعت_رزق

🖊 معاویه بن عمار می گوید ...

#وسعت_رزق 🖊 معاویه بن عمار می گوید : امام صادق ع براے زیاد شدن رزق این دعا را به من یاد داد و من بهتر از این دعا ندیدم مطالب مشابہ ↩️

 • 9
#آمرزش

🍃🍂 اثر گناهاتو محو ڪ ...

#آمرزش 🍃🍂 اثر گناهاتو محو ڪن 🍃🍂 🖊 بر مشڪلات و گرفتارے هایت صبر نما و شڪایت مڪن مطالب مشابہ ↩️

 • 3
#ذکردرمانی

🍃🍂 اداے قسط و بدهی 🍃🍂

🖊 ه ...

#ذکردرمانی 🍃🍂 اداے قسط و بدهی 🍃🍂 🖊 هر ڪس بسیار بگوید قرض و دینش ادا می گردد مطالب بیشتر ↩️

 • 3
#مطیع_شدن 

🍃🍂 زندگی زناشوی ...

#مطیع_شدن 🍃🍂 زندگی زناشویے🍃🍂 ✍ اگر زنے از مردی یا مردے از زنی رنجیده باشد این آیہ را داخل خوردنی نموده بہ آنان دهند البتہ مطیع شود Ⓜ️ کونوز الاسرار ۱/۲۶۱ مطالب بیشتر ↩️

 • 3
#حدیث

✨🌸 پیامبر اکرم ص : 
یڪے ...

#حدیث ✨🌸 پیامبر اکرم ص : یڪے از نشانه‌هاے برڪت زن سبڪ بودن هزینہ زندگے(مهریه) اوست و از نشانہ هاے بدقدمی زن آنست ڪہ هزینه زندگے او سنگین باشد •❥ 📚 وسائل الشیعه ۱۱/۱۵ مطالب بیشتر ↩️

 • 3
#ایجاد_محبت 
 
👈🏻 ھر ڪہ خواھد ڪس ...

#ایجاد_محبت 👈🏻 ھر ڪہ خواھد ڪسے را به دوستے و محبت خـود مايل سازد اين دعا را بـہ طعامـے بخواند و بِدمد بہ او بخوراند موثر خواهد بود ❥ مطالب بیشتر ↩️

 • 10
#رفع_گرفتارے

🖊 اسم اعظم【الحَق】را و ...

#رفع_گرفتارے 🖊 اسم اعظم【الحَق】را وقت سحر بر دو ڪف دست نوشته و دستها را به سوے آسمان بلند ڪرده بدرگاه خداوند دعا و استدعا کنے رفع مشکل گردد✺      📚 خزینه الاسرار۲۲ مطالب بیشتر ↩️ 

 • 4
#برڪت_مال

🖊 هر ڪس"سور ...

#برڪت_مال 🖊 هر ڪس"سوره غافر"را بنویسد بر دیوار باغ خود بیاویزد سرسبز و پرمحصول خواهد شد و در مغازه و محل ڪسب بیاویزد خرید و فروش در آن زیاد مےشود 📕 ثواب الاعمال۱۳۰ مطالب بیشتر ↩️

 • 4
#حیوان_آزاری

🖊 هرڪس به حیوا ...

#حیوان_آزاری 🖊 هرڪس به حیوانی ظلم ڪند و از او کار بیش از حد کشد پس منتظر شکایت او در قیامت باشد مطالب مشابہ ↩️

 • 9
#عزت

❤️ عزیز شدن ❤️

🖊 اگر خوا ...

#عزت ❤️ عزیز شدن ❤️ 🖊 اگر خواهی نزد مردم عزیز باشی موقع بیرون آمدن از خانه این ذڪر را ۱۲ بار بخوان و به خود بدم بسیار مجرب است Ⓜ️ دو هزار دستور العمل مجرب ۳۰۸ ڪلیڪ ڪنـید↩️

 • 3
#سخن_ناب

🍃🍂 تقوا چیست ؟! 🍃🍂

🖊 ت ...

#سخن_ناب 🍃🍂 تقوا چیست ؟! 🍃🍂 🖊 تقوا یعنی اگر یک هفته مخفیانه از همه کارهای ما فیلم گرفتند و گفتند اعمال هفته گذشته ات در تلوزیون پخش شده ناراحت نشویم مطالب مشابہ ↩️

 • 4
#ثروت

 🍃🍂 جهت توانگر شدن 🍃 ...

#ثروت 🍃🍂 جهت توانگر شدن 🍃🍂 ✍ جهت توانگرے ۴۰ شب و هرشب این دعا را بخواند مؤثر خواهد بود 📔 داروخانه معنوی ۹۰ مطالب بیشتر ↩️

 • 0
 ...

#جملات_خودمونی 🖊تعارف که نداریم! منصف باش ! بین دوتا بچت ، اونیکه به حرفت گوش میده رو تشویق میکنی یا اونیکه سرکشی می کنه ؟! ⇦ به حرفش گوش بده تا به حرفت گوش بده مطالب مشابہ ↩️

 • 4
#لواط

🖊 پیامبر اڪرم ص :
هر ...

#لواط 🖊 پیامبر اڪرم ص : هر فردے لواط کند و بر این کار بمیرد زمانی که در لحد گذاشته شود سه روز بعد زمین او را به میان قوم لوط پرت کند و در روز قیامت با آنها محشور شود مطالب مشابہ ↩️

 • 2
 ...

#ختم_یس 🖊"سوره یس" را بخواند و زمانے ڪه به<سَلامٌ‌قَولاًمِن‌رَبّ‌الرَحیم> رسید ۷۳ مرتبہ تڪرار کند و حاجت خویش را از خدا بخواهد سپس سوره را تمام ڪند 📕 منتخب الختوم۲۲و۲۱ مطالب بیشتر ↩️

 • 9
#اثر_عجیب

🖊 خواندن ۳ صلوات و ۷۳ مر ...

#اثر_عجیب 🖊 خواندن ۳ صلوات و ۷۳ مرتبه نِجَاةً مِنْكَ‏ یا سَیِّدَ اَلکَریمِ نَجِّنَاو خَلَّصَنَا بِحَقِ‏ بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم اثر عجیبے دارد ✧ 📚 ختوم و اذکار ۹۰ مطالب بیشتر ↩️

 • 5
#کنترل_خشم

🌸✨ امام على ؏ ؛
از بهتري ...

#کنترل_خشم 🌸✨ امام على ؏ ؛ از بهترين ڪارهاے انسان قدرتمند اين است ڪہ چون خشمگين شود بردبارے ورزد ✨ مطالب بیشتر ↩️

 • 11
#خواب_آرام

✍ اگر ڪسے این آیات ...

#خواب_آرام ✍ اگر ڪسے این آیات را بنویسد و زیر بالشت خویش بگذارد از خواب بیدار نشود! (مگر آنکہ او را بیدار کنند) 📚 منتخب الختوم ۱۹۴ مطالب بیشتر ↩️

 • 10
#عبادت

🌸✨ حضرت زهرا س ؛
 کسے ...

#عبادت 🌸✨ حضرت زهرا س ؛ کسے ڪہ عبادت هاے خالصانه خود را بہ سوے خدا فرستد پروردگارِ بزرگ برترین مصلحت را به سویش فرو خواهد فرستاد ✨ 📚 عده الداعی۲۳۳ مطالب بیشتر ↩️

 • 7
#ازدواج

🍃🍂 باز شدن بخت🍃🍂

✍ هرڪس آیہ ...

#ازدواج 🍃🍂 باز شدن بخت🍃🍂 ✍ هرڪس آیہ ۴۹ «سوره ذاریات» را بنویسد و برگردن دخترے ببندد ڪہ شوهر نڪرده بہ لطف خدا بہ زودے ازدواج میڪند Ⓜ️ قرآن درمانی روحی وجسمی ۲۲۶ ڪلیڪ ↩️

 • 8
#گشایش

 🍃🍂 برطرف شدن سختے🍃🍂

✍ ا ...

#گشایش 🍃🍂 برطرف شدن سختے🍃🍂 ✍ امام محمد تقی؏ به جھت گشایش و برطرف شدن سختے مواظبت ڪند به خواندن این ڪلمات➹ 📕 عدة الداعی۲۶۲ مطالب بیشتر ↩️

 • 9
#باطل_سحر

✍ براے ابطال سحر در ...

#باطل_سحر ✍ براے ابطال سحر در سحرگاه بعد از نماز شب ۷ مرتبہ بگوید 📚 دو هزار دستور العمل مجرب ۲۹۵ ڪلیڪ ↩️

 • 11