حتی موفق‌ترین افراد هم
زمانی فقط یک مبتدی بودند،
از برداشتن قدم اول نترسید...

💎

نظر ها:

بیشتر ببینید: