نظر ها:

بیشتر ببینید:


دزدان دریایی سومالی یک کشتی ماهی‌گیر ...

دزدان دریایی سومالی یک کشتی ماهی‌گیری ایرانی را ربودند/تسنیم

  • 68

💢آموزش صبر به کودک: 👈کودک در ١٤ ماه اول زندگی باید خواسته هایش بلافاصله انجام شود. 👈تا دو سالگی تا جای ممکن زود انجام شود. 👈🏾بین دو تا پنج سالگی باید صبر را به کودک آموخت. ✅کودک هر وقت چیزی خواست باید بگوییم اول دستمو بشورم بعد بهت آب بدم. ✅اول به بابا زنگ بزنم بعد بهت بستنی بدم. کودکانی که از دو سالگی صبر کردن را می اموزند یا یاد میگیرند لذ ... مشاهده

  • 34
در سال 2011 روسیه بالاخره آ ...

در سال 2011 روسیه بالاخره آبجو را جزو نوشیدنیهای الکلی اعلام کرد. تا قبل از آن در روسیه، نوشیدنیهایی با 10 درصد الکل در زمره نوشیدنیهای غیرالکلی دسته بندی می شدند!

  • 45
در سال 2011 فیلمی فرانسوی د ...

در سال 2011 فیلمی فرانسوی در ژانر جنایی به نام "لاستیک" ساخته شد که از ابتدا تا انتهای آن، یک لاستیک قاتل به نام رابرت در اطراف چرخ میزند، همه جا را به هم می ریزد و آدم می کشد!

  • 53
وعده افطاری را با شام، اشتباه ن ...

وعده افطاری را با شام، اشتباه نگیرید! توصیه های ماه مبارک

  • 43
#سخنان_ناب 

پدر و مادر، ناخوا ...

#سخنان_ناب پدر و مادر، ناخواسته فرزند خویش را شبیه خود می کنند و نام تربیت را بر آن می گذارند..! #فردریش_نیجه ❗️

  • 93

‌ 🔱اﺯ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ: ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺍﻟﮕﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﯿﺮﻭﯼ درزندگی ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ : ‏« ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ‏» ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺍﻟﮕﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﮔﻔﺘﻨﺪ : ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽﺩﺍﻧﻨﺪ . ﮔﻔﺖ : ﺳﺨﺖ ﺩﺭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﯿﺪ . ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺷﺶ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﯿﭻﮔﺎﻩ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩ . ﺍﻭﻝ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﯽﺩﻟﯿﻞ ﺷﺎﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺩﻭﻡ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺮﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﯼ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺍﺳﺖ . ﺳﻮﻡ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺎﻭﺭﻧﺪ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﺑﺮ ﻧﻤﯽﺩﺍﺭﻧﺪ . ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﯾﻨﮑﻪ : ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺩﻝ ﻧﻤﯽﺑﻨﺪﻧﺪ. ﭘﻨﺠﻢ ﺍﯾﻨﮑﻪ : ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺩﻋﻮﺍ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺁﺷﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻫﻢ ﮐﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺩﻝ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. ... مشاهده

  • 35