اگه مغروری بیا عزیزم :)

اگه مغروری بیا عزیزم :)

نظر ها:

بیشتر ببینید:


با کلاس حرف بزن‌ عاشقت شن‌ : تیکه بنداز ولی با ادب : مشاهده

  • 20

با کلاس حرف بزن‌ عاشقت شن‌ : تیکه بنداز ولی با ادب : مشاهده

  • 42

با کلاس حرف بزن‌ عاشقت شن‌ : تیکه بنداز ولی با ادب : مشاهده

  • 19

با کلاس حرف بزن‌ عاشقت شن‌ : تیکه بنداز ولی با ادب : مشاهده

  • 19

× حرف هایی از دل مردم را در بخوانید! مشاهده

  • 28

اگه مغروری بیا عزیزم :) اگه مغروری بیا عزیزم :) مشاهده

  • 20
بخوابیم‌
‌

بخوابیم‌ ‌

  • 40
شاید در ظاهر نتیجه فشار اروپایی‌ه ...

شاید در ظاهر نتیجه فشار اروپایی‌ها بر آلمان پس از جنگ جهانی اول، بی ارزش شدن مارک و فروپاشی اقتصادی آلمان بود، اما اثر مهم تر از آن کنار رفتن میانه روها و پیروزی حزب نازی و آمدن هیتلر بود!

  • 24
پس از جنگ جهانی اول پول آلمان به ق ...

پس از جنگ جهانی اول پول آلمان به قدری ارزش خود را از دست داده بود که مردم از اسکناس به عنوان کاغذ دیواری خانه هایشان استفاده می‌کردند زیرا ارزش اسکناس از کاغذ دیواری هم کمتر بود!

  • 63
در سال 1920، پس از جنگ جهانی ...

در سال 1920، پس از جنگ جهانی اول و بر اثر فشار مالی اروپا بر آلمان، یک تورم شدید در اقتصاد آلمان بوجود آمد و بر اثر این تورم 4000000000000000000000000 مارک آلمان از 1 دلار کم ارزش‌تر شد!

  • 21